woensdag 2 december 2015

Tafeleenden tellen


Je hebt duikeenden en grondeleenden. Bijvoorbeeld de Wilde Eend en de Pijlstaart zijn grondeleenden, de Kuifeend en de Tafeleend (zie foto) zijn duikeenden. Grondelen is voedsel zoeken met de kop en het voorste deel van de romp onder water, de achterkant steekt omhoog boven water. Al tastend met de supergevoelige snavel wordt het voedsel op de bodem gezocht. Ook de duikeenden tasten met de snavel maar verdwijnen geheel onder water om bij de bodem te komen. In ondiep water , zoals de Waverhoek, zul je dan ook  vooral grondeleenden tegenkomen. Op de Grote Wije van Botshol Tafeleenden en Kuifeenden.
Vandaag aandacht voor een oproep van het SOVON m.b.t. de Tafeleenden. Deze prachtig gekleurde eend ( ♂ ) met roodbruine kop, grijs middenstuk en zwarte aarsstreek, is al jaren bezig met een gestage teruggang van het aantal. Door o.a. een nauwkeuriger notatie van aantallen en geslachten in een groep hoopt men daar meer van te weten komen. Op de website van SOVON wordt uitgelegd hoe men moet noteren en hoe deze resultaten door te geven.www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/tafeleenden-mannen-en-vrouwen-tellen
Vrouwtjes Tafeleenden zijn net zo saai gekleurd als alle andere op de grond broedende eenden. Bruinachtig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten