woensdag 31 oktober 2018

IJzerhard (Verbena officinalis)


De enige plant in onze tuin die nog redelijk talrijk bloeit is de IJzerhard. Eén keer aangeplant laat 'íe zich niet gauw verjagen, hij breidt zich behoorlijk uit. Een ruwe vierkante stengel waarvan men zei dat het sap ijzer harder maakte, vandaar de naam. Weinig bladeren, de bladeren op de achtergrond zijn van de Vlinderstruik.
Officinalis betekent geneeskrachtig en afkomstig uit de apotheek. Hommels brengen graag een bezoek aan de uiterst kleine bloempjes, maar Hommels zijn er niet meer . Ze gaan in de winter dood, alleen de koninginnen overleven en beginnen in het voorjaar weer met eitjes leggen.

dinsdag 30 oktober 2018

Kepen.


Nature Today attendeert ons vandaag  op de sterke doortrek van Kepen. Ze noemen het een nichtje van de Vink. Ze lijken op elkaar. In een groep met Vinken en Huismussen moet je goed kijken om een Keep te ontdekken. Een mooi vogeltje, met een oranje-bruine borst. Dezelfde kleur en zwart op de vleugels. Bij het vliegen wordt de witte stuit duidelijk zichtbaar. (Een Vink heeft geen witte stuit)
Het nasale, metaalachtige kèèèp is het kenmerkende geluid van de Keep. Bij Beuken in de buurt moet je goed opletten, de kans is groot dat ze daar aan het foerageren zijn.
Broedvogel van Noord-Europa, een enkele overzomert hier.
(Archieffoto in december genomen.)

maandag 29 oktober 2018

Weer PU7 en nieuw A3Nzwart


Ik ben vanochtend niet verder gekomen dan de Derde Bedijking hierachter, de club Kolganzen en Grauwe Ganzen van Zevenhoven zat nu hier. Verspreid langs Molenland en de Hoofdweg. Veel koppies net boven het gras zodat je geen halsringen ziet. Als je een kwartiertje wacht komen die wel te voorschijn om te eten, andere ganzen gaan dan in dekking. De tijd vloog om en voordat ik het in de gaten had was het 11.30 uur. Tijd om naar huis te gaan, hoewel ik de ganzen  langs het laatste stuk van de Hoofdweg niet  gescand had. "Wat ben je vroeg, zei m'n vrouw, het is nog maar kwart voor elf ! "  STOM, ik had de tijd in de auto niet aangepast naar wintertijd ! De leeftijd, denk ik.
Langs Molenland zag ik eindelijk een halsring A3Nzwart, de Kol zat zover weg dat ik bijna niet een 3 of een 5 kon aflezen. Het was uiteindelijk een 3. Vorig jaar pas op 10-11-17 als volwassen vogel geringd in Skarsterland bij Rottum ( Heerenveen), op 26-11-17 in Terkaple ( Sneekermeer), op 22-12-17 gezien in de Ooijpolder bij Nijmegen. Daarna de reis naar Rusland om te broeden, overigens zag ik geen partner, en nu deze winter hier in Mijdrecht.
Langs de Hoofdweg achter de Westerlandweg zag ik weer Kolgans PU7zwart. Zie foto.  De vorige aflezing had ik ook, zie logje 22-10. Tussen de Kieviten langs de Hoofdweg zaten zo'n 50 Goudplevieren en 8 Kemphanen.vrijdag 26 oktober 2018

Hollandse Kade


Tip: voor het weekend , ik heb zon besteld: Er is  een mooie wandeling langs de Hollandse kade achter Woerdense Verlaat richting de Meye. Verboden voor auto's die je in Woerdense Verlaat moet zien kwijt te raken bijvoorbeeld bij de kerk. Dan is het een stukje lopen naar de kade. Makkelijker is het parkeren aan de andere kant van de kade op de viersprong bij de werkschuur De Kievit van Natuurmonumenten aan het eind van de Bosweg. Ruimte zat, overigens kun je ook halverwege die weg de auto parkeren bij het loopbruggetje naar De Haeck, een prachtig gebied. Halverwege de kade ook de uitzichttoren om een blik te werpen over de rietvelden richting Noorden.
We waren verbaasd over de bloemenpracht die nog groeide en bloeide op de kade: Boerenwormkruid, Wilde Cichorei, een Centaurie, Kaasjeskruid, Wilde Margriet, Beemdkroon. Floristen zullen er nog wel meer soorten ontdekken.


Goed weekeinde en zoek de oorwarmers en de wanten maar weer op.donderdag 25 oktober 2018

Bladpootrandwants


Binnen is binnen, "dacht" deze Bladpootrandwants in een vensterbank. Het beestje was op zoek naar een plek om te overwinteren. Het liefst doen ze dat binnenshuis. Als volwassen beest (imago). Het is een exoot, een tiental jaren terug dook de soort, een Amerikaan, voor het eerst op in Italie en heeft zo van lieverlee Europa gekoloniseerd. Op een kaartje van EIS zag ik dat in heel Nederland deze wants al voorkomt. In het Groene Hart wat minder maar dat zal , gezien de waarnemingen op waarneming.nl,  wel veranderen.
In mijn jeugdbondtijd heb ik me ook nog bezig gehouden met wantsen, maar dat was vooral omdat er een fanatieke wantsenman in het kamp zat. Hij doet nog aan wantsen zag ik bij Naturalis, maar was toen al enorm enthousiast zodat we het dagelijks hadden over ruggezwemmers, die konden bijten, en Notonecta glauca en N. maculata. Bootsmannetjes geloof ik.

woensdag 24 oktober 2018

Gas, water, electriciteit en riool ??

Als je Knotwilgen wil bekijken, ga naar Bosdijk en de Boterwal, in allerlei maten, soorten  en leeftijden staan ze  daar.  Op de Veenkade  lijken de knotwilgen wat ouder dan elders. Ze zien er hier bouwvalliger uit. Van binnen geheel hol en de kruin (knot) staat vaak op instorten. Jammer dat er niet meer onderhoud plaats vindt. Aan het wandelpad aan de noordzijde van Bosdijk is een Knotwilg omgevallen doordat de takken in de kruin te zwaar werden.En zo staan daar meer. Kwestie van geld?
In een holte zagen we allerlei "buizen" lopen, alsof de boom op de nutsvoorzieningen was aangesloten. Bij nader onderzoek bleek dat het wortels van een andere boom in de kruin waren. Ik geloof een Es. Allerlei kruidachtige planten en struiken vestigen zich in de loop der jaren in de knot. Deze Es heeft wortel(s) geschoten en die zijn naar beneden uitgegroeid en hebben zelfs zelf de grond bereikt waarin ze wortelen. Dit is geen parasitisme maar commensalisme, een kostganger noemden we zo iemand vroeger.

dinsdag 23 oktober 2018

Bladluizen


De vliegjes waarover ik het 15 oktober had waren bladluizen, doodgewone bladluizen. Door Nature Today ben ik op dat spoor gezet. In de aflevering van 20 oktober wordt melding gemaakt van  duizenden vliegende bladluizen. Het zijn mannetjes en vrouwtjes die zich voortplanten, opvallend is dat er nog vele ongevleugelde bladluizen zijn. Zie foto. We kunnen op de foto dus verschillende stadia onderscheiden. Een bevrucht vrouwtje zet de eitjes af in een scheur van de schors en de takken, verder in de groeipunten van een plant. In het voorjaar komen hier de vleugelloze bladluizen uit die bevallen van levende jongen, ongeslachtelijke voortplanting. Dat er nu nog zoveel bladluizen zijn heeft alles te maken met de betere weersomstandigheden.
,

maandag 22 oktober 2018

M'n eerste halsring PU7zwart

Vanochtend even door m'n "achtertuin", voor een uurtje kijken en zoeken zaten er genoeg Kolganzen. Het zonnetje in de rug en ik zat weer als in een theater op Molenland. Ruim honderd op een stuk weiland en dat koos de boer uit om de koeien vandaag in te laten grazen. Ik denk met opzet, hij had mij zien kijken en dacht de koeien het verjaagwerk te laten opknappen. Zie foto. De ganzen lieten zich niet zo gauw wegjagen, de koeien moesten dichtbij komen voordat ze opvlogen.
De Kolgans PU7 zat meer naar links bij de Zuidertocht, de wetering die naar het gemaal loopt. Ver weg, ik moest helemaal inzoomen ( 60x) om de P en de U af te lezen. De 7, of was het een Z?, gaf meer problemen. Of PU7 of PUZ dacht ik in te voeren in het computerprogramma. Bij PU7 bleek Kees Janmaat dezelfde vogel een paar dagen terug te hebben gezien op dezelfde plek. Daar houden we het dus op. De Kol is op 29-12-2015 als juveniel geringd in Maren-Kessel( N.B.) en is voornamelijk afgelezen in Duitsland ( Niedersachsen en Brandenburg) en Litauwen.Vorige week en nu dus hier.


vrijdag 19 oktober 2018

2019 Jaar van de Wulp


Zoals elk jaar een speciale vogel heeft , zo gaat men in 2019 veel aandacht schenken aan de Wulp. Broodnodig, tot 1980 was het vooral een broedvogel van de heide, hoogvenen en duinen. In de tachtiger jaren verdwenen hier de Wulpen, hoogstwaarschijnlijk door predatie en voedseltekort. Als je nu de SOVONkaartjes van de Wulp ziet is het vooral een broedvogel van Drenthe, Overijssel , Achterhoek en Oost-Brabant. Elders wordt maar weinig meer gebroed. In de winter trekken onze Wulpen naar het zuiden en komen veel Wulpen hier uit Noord-Europa. Vooral de Wadden en de Delta worden bezocht.
Om wat meer zicht te krijgen op de populatie-fluctuaties zullen de vogels op de slaapplaatsen  worden geteld. In de Groene Jonker , Zevenhoven, schijnt een slaapplaats te zijn. De Waverhoek lijkt me ook een ideale plek.
Goed weekeinde.

donderdag 18 oktober 2018

De Hosta boven de grond.


Aarzelend komen de herfstkleuren te voorschijn, ook in de eigen tuin. De Hosta-bladeren zijn aan het verkleuren. Mooi is te zien dat de afbraak van het chlorofyl aan de buitenkant begint, zo kunnen de kleurstoffen door de vaatbundels ( nerven) naar  het wortelstelsel in de grond worden getransporteerd.
Bij deze variëteit, groene bladeren met witte randen, vindt er geen afbraak in de witte randen plaats, daar zitten geen bladgroenkorrels. Die randen worden niet geel.
Ik vraag me nu af of bladeren van eenjarige planten dit systeem ook hebben. Ze hebben die kleurstoffen het volgend jaar niet nodig.

woensdag 17 oktober 2018

Kunst in het Boschplan


Vanmiddag weer eens gewandeld in het Boschplan. Alleen oude Amsterdammers weten dat ik het Amsterdamse Bos bedoel. Een oud-collega, geboren Amsterdammer, heeft het nog jaren Bosplan genoemd. Het was een echt plan bedoeld om de vele werklozen tijdens de crisis van de jaren dertig aan het werk te zetten. Het was een werkverschaffingsproject en in totaal 20.000 mensen hebben in de de loop van een aantal decennia aan het project gewerkt. In de 70er jaren van de vorige eeuw was het klaar. Onvoorstelbaar dat mensen met alleen een spade en een kruiwagen dit gegraven en aangeplant hebben.
Nu is het zo langzamerhand een volwaardig bos waarin de moderne inzichten van bosbeheer worden toegepast: het afgevallen hout zoveel mogelijk laten liggen. Daar komen schimmels op af en beestjes. Alle afgezaagde stronken zaten vol met paddenstoelen.
Hier en daar vreemd uitgegroeide takken aan bomen, zie foto. We zagen er hertenkoppen in.

dinsdag 16 oktober 2018

Indische gans


Vanochtend met name bezig geweest in onze "achtertuin" ( polder Derde Bedijking) en in de Bovenlanden langs de Kromme Mijdrecht. Ik zou aanvankelijk Grote Zilverreigers gaan tellen op de slaapplaats in het Oortjespad, maar het was mistig en de afstand is daar te groot om ze goed te zien. Een half uur nadat het licht geworden is zijn ze van de slaapplaatsen vertrokken. Er komen meer dagen, hoop ik. Precies een jaar geleden lag ik op de Spoedeisende Hulp in Nieuwegein met een hersenincident, zoals mijn huisarts dat noemt. Ik heb geluk gehad en er geen noemenswaardig letsel aan overgehouden.
Dus op naar de onderlanden en de Bovenlanden ( alleen de laatste is een officiele naam). In de polder was het nog rustig, zodat ik begonnen ben langs de Kromme Mijdrecht. Het barstte er van de Soepganzen, allemaal min of meer wit. Ik heb nu de Grote Canadese ganzen geteld, ik kwam op 60. Wat er dieper de polder in zat kon ik niet zien, het was nog wat nevelig. Alle voormalige recreatieterreintjes langs de Kromme Mijdrecht zijn afgesloten, je kunt er wandelen. Bij het terreintje voorbij het gemaal, ook afgesloten, staat een bord met "Eigen terrein".  Ik vind dit grote onzin. Wat wordt hiermee bedoeld, dat we er niet meer op mogen? Ik heb dat wel gedaan, er zaten nogal wat lijsterachtigen in de bomen. Doortrek. Ik hoorde en zag Merels en Kramsvogels.
Met een omweg kwam ik bij de kruising Heinoomsvaart- Bovendijk. Weinig ganzen. Alleen aan het eind van de Molenland ( alweer Derde Bedijking) zaten zo'n 300 Grauwe, 250 Kollen( geen halsringen) 1 Toendrarietgans en 9 Indische ganzen.( zie archieffoto). Deze exoot heeft zich zo langzamerhand in ons land gevestigd (ontsnapt uit dierentuinen e.d.) en broedt hier en daar. Dit is de ganzensoort die in Siberie broedt en dan op 10 km. hoogte (!!) de Himalaya overtrekt om in Indie en Myanmar te overwinteren.
Leuke waarneming: er verscheen plotseling een Hermelijn in het beeld van de telescoop. Prachtig gezicht dat koppie, rechtop, boven het gras uit.

maandag 15 oktober 2018

Plaag?


Een heel slagveld. In alle spinnenwebben zitten honderden dode ,..(?)...vliegjes. En duizenden vliegen nog rond. In de loop van de zondag werden de hoeveelheden steeds groter. Na het afkoelen in de avond verdwenen ze. Misschien maandag terug? Het zijn geen fruitvliegjes, die ken ik door het practicum waar ik mee gewerkt heb. Die hebben kleinere vleugels. Het zijn ook gen knutten want die steken. Van Naturalis is ook geen oplossing te verwachten, hun computer vond dit libellen ! ?
Dus wie het weet mag het zeggen. Graag.

zaterdag 13 oktober 2018

Late Lepelaars

Op de kopfoto staat een groep Grauwe Ganzen en een enkele Kol, in de sloot ook nog twee foeragerende Lepelaars. Ze zijn laat met het wegtrekken. Of zouden ze blijven om te overwinteren, gebeurt wel eens.Zo ontmoeten de zomervogels de wintervogels. Dit is een stukje van de polder Derde Bedijking, gezien in de richting van de Kromme Mijdrecht. Het hogere land  achter de dijk zijn de Bovenlanden met naar rechts De Hoef.

vrijdag 12 oktober 2018

Nature Today


Elke dag, ook in het weekend, nieuws over de Natuur, actueel, gratis, voor iedereen wat. Echt een aanrader. Ik geef dit bericht graag door.
Door mijn gemanipuleer met printscreen enz. zijn de letters wat minder duidelijk. In werkelijkheid is de leesbaarheid van Nature Today uitstekend.

Goed weekeinde, Sneuper.

donderdag 11 oktober 2018

Slaapplaats Boomkruipers


 

Tijdens een vakantie jan. 2015 in een huisje van Landal in Hellendoorn zag ik op de gevel onder de rand van het dak deze verzameling van vogelpoepjes, de urine had witte strepen getrokken en de echte poep waren de zwarte brokjes. Ik heb in een logje op 23 januari 2015 een theorie bedacht waarmee ik dit verschijnsel probeerde te verklaren.  Ik dacht aan een nest achter de planken die er boven zaten.
Ik ben van mening veranderd: onderstaande foto zag ik in de laatste ( okt.2018) Nieuwsbrief van het SOVON over slaapplaatstellingen. Allerlei vogelsoorten slapen bij elkaar, die kunnen op de slaapplaatsen geteld worden. Zo weten we meer over de groei of afname van de populaties  Grote Zilverreigers, Grutto's, Wulpen. Aalscholvers, Ganzen, etc.
Dook Vlugt van de Vogelwerkgroep Alkmaar telt de Boomkruipers in zijn woonplaats Bergen, hij doet dit 's avonds en 's ochtends vroeg. Vaak met behulp van een goede zaklamp heeft hij in Bergen 112 slaapplaatsen op 75 gevels geteld. Toen ik de door hem genomen foto's zag viel bij mij het kwartje van de poepjes op het Landal huisje in Hellendoorn. Daar heeft hoogstwaarschijnlijk ook een slaapplaats van Boomkruipers gezeten. De twee foto's komen vrijwel overeen wat de poepjes betreft.


Foto Dook Vlugt . In de hoek hangen een paar slapende Boomkruipers die nu en dan hun uitwerpselen laten gaan.

woensdag 10 oktober 2018

ANWBpaddenstoelenquiz

Leden van de ANWB, en dat zijn er  nogal wat, krijgen het maandblad Kampioen. Een blad met veel lezers en heeft daardoor veel invloed, denk ik.Vol met artikeltjes, advertenties en reizen. Je kunt te kust en te keur ( met een dikke portemonnee). In het herfstnummer uiteraard ook iets over paddenstoelen. In de vorm van een quiz. Je moet vragen beantwoorden die soms makkelijk, soms moeilijk zijn. Bij vraag 2 en 5 gaat de redactie de fout in.  Twee:Welke zeer giftige paddenstoel vind je ook in Nederland? a. Vliegenzwam b. Judasoor en c. de Amantha Phalloides oftewel de Groene Knolamaniet.
Als antwoord zou b. Judasoor goed zijn! Ik ben direct in de pen geklommen en heb de redactie gemaild dat het Judasoor eetbaar is en in de Chinese en Japanse keuken wordt gebruikt. Het moet natuurlijk antwoord 2c zijn de Groene Knolamaniet. Een ernstige slordigheid want de knolamaniet is dodelijk giftig, dat mogen de lezers van de Kampioen best weten.Elk jaar sterven er nog mensen door het eten van deze paddenstoel. Hij lijkt veel op de Wilde Weidechampignon, vandaar de dodelijke vergissing. Maandag kreeg ik een mailtje terug waarin ze de slordigheid toegaven met een ekskuus.
Vraag 5: Een paddenstoel is .. a. een plant, b. de vrucht van een schimmel, c. het zaad van een schimmel. 5b zou goed zijn volgens de samensteller(s). Onzin natuurlijk, deze termen van de geslachtelijke voortplanting kun je zo niet gebruiken. Een vrucht is het resultaat van de samensmelting van een zaadcel en een eicel, een paddenstoel is de drager van sporen die gevormd zijn door celdelingen. Op deze opmerking werd niet gereageerd.

                                                               
Foto boven een Groene Knolamaniet, de foto heb ik geleend van Wikipedia.

Foto hiernaast: het Judasoor , eigen foto of van een collega-fotograaf. Ik kan het niet in de EXIF-gegevens terugvinden.

dinsdag 9 oktober 2018

Rondje Ronde Venen
Hoe staan de ganzen ervoor? Zijn er al Kolganzen terug? Kortom een paar vragen die ik me vanochtend stelde toen ik een rondje Ronde Venen ging doen. Ik begin meestal richting Waverhoek om hier in de achtertuin van Twistvliet te eindigen. Was ik hier maar begonnen,  deze constatering moet ik elk jaar aan het begin van het seizoen doen, elk jaar moet ik het weer ervaren dat je niet zo ver van huis ook leuke waarnemingen doet. Soms de leukste.
Dus op naar polder Groot Mijdrecht. Weinig ganzen. Hier en daar wat Grauwe Ganzen. Geen halsring te zien. In de Waverhoek ( zie foto) ruim 100. Verder daar drie Zilverplevieren ( zwarte oksels), vier Bonte Strandlopertjes, een paar honderd Kieviten, 10 Witgatjes met een hele hoop lol, ze spetterden dat het een lieve lust was. Het water stond laag in de Waverhoek. Op de Groote Wije dreven geen eenden, verder in Groot Mijdrecht wordt weer hard gewerkt  aan nieuwe natuurontwikkelingsgebieden ten zuiden van de Proostdijerdwarsweg. Zeer benieuwd wat dat wordt.
Langs de Gagelweg een enkele Grote Zilverreiger en wat Grauwe. In de Bovenlanden was het druk met Grauwe, Soepganzen ( witte), Grote Canadese Ganzen. Die populatie wordt naar mijn idee steeds groter en zowaar, zoals ik gister al verwachtte, Smienten. Nog zonder gele kopstreep. Die komt doordat de veren op de kop wegslijten. Het aflezen van gekleurde pootringen kun je voorlopig wel vergeten, het gras is nog veel te lang. Later in het seizoen wordt het gras in  de wallekant door hun gefoerageer steeds korter en heb je meer kans.
In onze achtertuin, polder Derde Bedijking , veel Grauwe, 6 Kolganzen ( m'n eerste !) en 10 Brandganzen.

De foto heb ik op de ouderwetse manier met digiscoping gemaakt: met een kleine camera door de telescoop. Voluit inzoomen zodat de vier hoeken niet te donker worden. Dat noemen we vignettering.

maandag 8 oktober 2018

Smienten met kleurringen


Het moest er toch van komen: er zijn ook Smienten geringd met gekleurde pootringen. Als je wel eens een blik hebt geworpen op CRbirding weet je dat er bijna geen vogelsoort zonder kleurringen is.
Sinds 2015 heeft men in de buurt van Krommenie Smienten gevangen, geringd en weer losgelaten. De ring zit aan de de linkerpoot en kan verschillende kleuren hebben, bijvoorbeeld yellow( geel) en een code die bestaat uit eerst een letter en dan een cijfer. Op de foto dus Y F2. Let op, een spatie tussen de kleur van de ring en de code. Aflezen zal moeten gebeuren als de Smienten op de walkant of in het weiland foerageren. Het schijnt nogal lastig te zijn. Zodra de Smienten terug zijn ga ik het uiteraard proberen.
Melden kan op www.geese.org  .Pas bij het invullen van de soort kom je de Smient tegen.

De foto komt uit de nieuwsbrief van Jan Kramer "Nieuws van de velden". (j.r.kramer@hetnet.nl)
Op de kopfoto duidelijk een mannetje en een vrouwtje( eigen foto)zaterdag 6 oktober 2018

Vrucht


Gister weer eens een opa-en omamiddag beleefd, 's avonds viel er iets te vieren, dus van een logje maken kwam niet veel. Vandaar nu: bij het snoeien van de Magnolia een poos  terug, kwam deze vrucht te voorschijn. Toen nog groen. Nu, een maand later, mooi opvallend roze gekleurd. Onregelmatig van vorm doordat niet alle zaadknoppen zijn bevrucht. Over een paar weken breekt de vrucht open en zijn hoogstwaarschijnlijk de feloranje gekleurde zaden te zien. Zie ook logje 5 dec. 2014. De meeste jaren vindt er geen vruchtvorming plaats, om de paar jaar zitten er, zoals nu, wel enkele vruchten in de boom. Oorzaak onbekend.

donderdag 4 oktober 2018

Mycena spec.


Eerste dag in je tuin , tweede dag verpieterd op de grond en weg zijn ze weer. Ik houd het op een mycena, welke weet ik ( nog) niet, ik hoop dat de paddenstoelenmoderator van waarneming.nl uitsluitsel zal geven.
Dit is weer eens een foto van m'n ouwe getrouwe Canon Power Shot A95, noodgedwongen, m'n Canon Eos heeft de geest gegeven. Tenminste dat neem ik aan. Ik krijg voortdurend meldingen van Eror 99 en verschillende fora op internet en de fotograaf in het dorp zei me dat het  meestal aan de body ligt. In ieder geval heb ik met behulp van een Canon Helpdesktabel gevonden dat het niet de aansluitnippels van de lenzen met de camera zijn, dat het niet de batterij is en dat het niet het geheugenkaartje is. Ik heb bij hem een nieuw kaartje gekocht en die vertoont ook steeds Eror 99. Dus op zoek naar een nieuwe body. Ik heb al één op het oog. Met het andere oog houd ik toch wel m'n bankrekening in de gaten. Het zal wel weer een Canon Eos worden, overstappen op Nokia of Sony houdt in dat ik ook de lenzen moet verkopen, die zijn niet compatible met de andere merken.

woensdag 3 oktober 2018

Een taaie rakker.


Al een paar jaar probeert een toorts tot bloei te komen. Nou doen dat alle toortsen, maar niet veel staan op zo'n beroerde plek als deze: tussen een stoeptegel en onze muur. Nauwelijks ruimte om flink wortel te schieten. Deze toorts( in dit geval denk ik een Keizerskaars of Oranje Toorts) zit er al minstens twee jaar en bloeit nog steeds niet. Uit pure armoe waarschijnlijk. Onder de tegels ligt zand, niet veel voedingsstoffen ter beschikking dus. De Koningskaars is juist een plant van het duindistrict en heeft dus graag een zanderige bodem.
In de volksgeneeskunde werden/worden? de bloemen gebruikt bij aambeien, jicht, bronchitis, keelpijn, brandwonden, wintervoeten, zenuwpijn, hooikoorts, hoofdpijn, amandelontsteking, etc. etc. Proost.

dinsdag 2 oktober 2018

Groepen Kieviten+Spreeuwen.


Het is zo langzamerhand weer de tijd voor de groepen Kieviten. Grote groepen zwerven wat rond in de weilanden, alle tijd nemend om te foerageren en te slapen. Nu en dan opgejaagd door een roofvogel of een ander eng beest, zoals een mens. Vaak zijn de Kieviten vergezeld van Spreeuwen, ook de op de foto vliegende groep.Wat de Spreeuwen drijft om zich aan te sluiten bij de Kieviten is me niet bekend, misschien is het ook wel andersom. Ik denk dat het te maken heeft met het voedsel. Door het gedrag van Kieviten kunnen de Spreeuwen makkelijker bij hun voedsel, vermoed ik. Wel grappig dat er een sociale binding bestaat tussen twee totaal verschillende soorten.
In het Handbuch der Vögel Mitteleuropas ( Glutz, Bauer) wordt wel deze binding genoemd, maar niet verder verklaard. Ook met Merels en Kraaien worden gemengde groepen gevormd, ik heb dat nog nooit waargenomen.

maandag 1 oktober 2018

Parapluutjesmos.


In een bloembak met een soort Geranium ontdekte ik het Parapluutjesmos, behorend tot de afdeling(ook wel stam genoemd) van de Levermossen. Samen met de Bladmossen en de Hauwmossen vormen ze de mossen. Bladmossen hebben echte bladeren, Levermossen niet, alhoewel op de foto het wel een blad lijkt. We noemen dit een thallus, het heeft geen nerven, vaatbundels en aparte bladeren en stengels. Aan de onderkant zitten kleine wortelachtige structuren ( rhizoïden) die het blad vasthechten op de ondergrond. Op de foto een plant met twee verschillende orgaantjes die een rol spelen bij de voortplanting. Op de onderste thallus een bekertje, waarin geslachtscellen zitten. Bovenin de foto drie latere parapluutjes waarop  na rijping ook geslachtscellen worden gevormd.
Tussen de thallussen door groeit een bladmos met sporenkapsels.
In tuinderskringen worden levermossen bestreden als een onkruid. Ze groeien vooral op dichtgeslagen grond, je kunt de grond losmaken en de waterafvoer verbeteren zodat ze wegblijven.