maandag 27 april 2015

Vruchtpluis.


Door drukke kluswerkzaamheden geen logje kunnen maken.

De eerste uitgebloeide Paardenbloemen waargenomen in polder Demmerik. Bijna allemaal nog geel, een enkele laat voor elk bloempje een zaadje ( beter is nootje) zien. Met vruchtpluis , de vergroeide kelk. Door dit vruchtpluis wordt het nootje meegevoerd.

donderdag 23 april 2015

Alarm


Alarmerende Grutto in het reservaat in polder Demmerik. Op de achtergrond de kathedraal van Vinkeveen als baken in het veen.

woensdag 22 april 2015

Pinksterbloem


Vorige week nog nauwelijks bloeiend, nu weilanden vol. Een macro-foto laat de schoonheid van een simpel Pinksterbloemetje zien. Uiteraard kende men vroeger geneeskrachtige eigenschappen toe aan deze Kruisbloemige, maar welke plant niet? Vanwege het hoge vitamineC-gehalte was het een middel tegen voorjaarsmoeheid. In het Duits heet de Pinksterbloem Schaumkraut door de vele schuimbeestjes ( ook wel spuugbeestjes genoemd) die een nest van schuim in de plant bouwen.

dinsdag 21 april 2015

Grote Narcisvlieg.


Met meer geluk dan wijsheid gefotografeerd, vanmiddag  in onze achtertuin. Vanaf een krukje gewacht totdat de vlieg weer eens boven het gras stilstond op hoogte van de camera en toen snel handmatig scherpgesteld. De AF kreeg het niet voorelkaar, daarvoor bewoog de vlieg teveel. 24 foto's gemaakt , op één na allemaal net onscherp. Dit was de beste. Je ziet vaag de vleugeltjes. Via het album Zweefvliegen op Nederpix.nl kwam ik uit op een Grote Narcisvlieg. Hij heeft z'n naam te danken aan de de schade die de made toebrengt aan narcisbollen, nadat ze als eitje op de uitgebloeide bol zijn gelegd. De bol loopt niet meer uit. Deze zweefvlieg kan voorkomen met meerdere variaties in bandering.

zaterdag 18 april 2015

Vanmorgen

Sorry, beste volgers, ik kan het niet laten:
# Vanmorgen , "op wacht"  inDemmerik bij m'n weidevogels zag, ik de eerste Purperreiger van dit    jaar. Wat een vogel ! Zie kopfoto.
#  Terwijl ik aan dit snelle blogje zit te werken hoor ik in de wijk de eerste Zwartkop.
#  Ik dacht een Veldleeuwerik te horen in het reservaat langs de TerAase Zuwe. Ben niet zeker.
#. Bij een koffiepauze zat ik op een dam enkon genieten van een paartje Rietzangers voor me in de
    begroeiing. Druk liedje.
#. Ik vond de eerste Tureluur met drie eieren. Prachtige eitjes met donkerrode stippen. Waar ik hem
  vermoedde , zat ' ie.vrijdag 17 april 2015

Bosvergeet-mij-nietje


Dat dit een vergeet-me-nietje is zal niemand ontkennen, maar welke?  Er zijn vele soorten. Met wat gedetermineer op Google kom ik uit op een Bosvergeet-me-nietje. De kroonbladslippen staan recht afstaand en vormen een plat bloempje. Het  Akkervergeet-me-nietje heeft schuin omhoog staande kroonblaadjes en vormt zo een kommetje. Ik ben altijd onder de indruk van een klein bloempje dat  bij een vergroting door een macrolens er zo mooi uitziet. De meest scherpe in het midden is een wat ouder exemplaar en heeft al geen stuifmeel meer. Die met een geel ringetje in het midden zijn jonger. Een Vergeet-me-nietje zaait zich makkelijk uit, er gaan honderen, zo niet duizenden zaadjes in een gram. Gevolg: overal groeien in onze tuin Vergeet-me-nietjes. En dan te weten dat we ooit begonnen zijn met een zakje met zaadjes dat je gratis bij een benzine-station kreeg.
Onze Kievitsbloemen bloeien volop. 16 bloemen. De Magnolia idem, maar de eerste kroonbladen zijn vandaag gevallen. "Op weg naar het einde" . Was dat niet een boek van Reve?

Goed weekeinde en blijf kijken.donderdag 16 april 2015

Gehavende Buizerd


Luid miauwend vloog deze beschadigde  Buizerd over me heen. Een snelle reactie met de telelens leverde deze foto op. Het miauwen zou kunnen wijzen op een nest in de buurt, maar ik zou niet weten waar. Over het algemeen weet ik wel waar ze in polder Demmerik nestelen. De rechtervleugel is behoorlijk gehavend en ik denk dat 'ie  slag geleverd heeft met ......., ja met wie? Een slagpen helemaal verdwenen en op twee andere plaatsen in de vleugel  heeft deze Buizerd ook schade opgelopen. Trouwens de linkervleugel is ook niet fris meer, terwijl bij de 5 uitstekende slagpennen een stukje uit de top ontbreekt. Het blijven majestueuze vogels , maar als weidevogelbeheerder  kan ik ze missen als kiespijn. Op mijn maisveld hadden ze Jonge Kieviten op hun menu staan. Ik laat nog wel eens een foto zien.

woensdag 15 april 2015

Dotterbloemen.


Overal weer Dotterbloemen bloeiend, echter, naar mijn idee, heb ik wel eens meer bloeiende Dotters gezien. Of moet de grote bulk nog komen? Dieren hebben last van vervuiling, planten ook. Misschien een oorzaak.
Mooie gele bloemen die bestaan uit gele kelkbladen, geen kroonbladen. Hij is licht giftig, en koeien laten 'm graag staan, zoals wel meer Ranonkelachtigen. Bijv. Blaartrekkende Boterbloem is een beruchte.Let maar eens op een weiland met veel kruiden, koeien laten de boterbloemen staan. In Duitsland worden de knoppen wel in azijn ingelegd en vervangen kappertjes.
De soort is beschermd.

dinsdag 14 april 2015

De eerste Gehakkelde Aurelia

Vanmiddag weer een eerste waarneming en wel van de Gehakkelde Aurelia. Ik had geen tijd om de camera te halen dus gebruik ik twee archieffoto's. Deze overwinterende vlinder is  eindelijk wakker, wat wil je ook met zulk mooi weer, en was duidelijk op zoek naar wat nectar. De Vlinderstruik zit alleen nog maar in het mini-blad en heeft voorlopig niks te bieden. Hij moet het echt hebben van de bloeiende knol- en bolgewassen. De achterrand van de vleugels is zeer kenmerkend: allemaal inkepingen die overigens wel bij alle Gehakkelde Aurelia's dezelfde vorm hebben. De wetenschappelijke naam is Polygonia c-album. Polygonia betekent veelhoekig en dat slaat uiteraard op de hoekige (gehakkelde) achterrand. C-album wijst op de witte letter C op de achterkant van de vleugels. Die zie je alleen als ze gesloten zijn. Zie foto.                                       Deze zijn beide van vlinders die in onze tuin op een stronk van een pas doorgezaagde Berk zaten. In de stronk zat nog volop leven en pompte in het voorjaar enorme hoeveelheden water door de houtvaten omhoog. Voor de vlinders blijkbaar een lekkernij.

maandag 13 april 2015

Eerste Gruttonest, eerste Boerenzwaluw en eerste Visdief.


Vanmorgen in m'n weidevogelgebied de eerste Gruttonesten gevonden. Het ene had ik al een paar dagen in de gaten, maar het gedrag van de Grutto zei me dat er nog geen eieren waren. Vanmorgen wel. Druk aan het strootje smijten en regelmatig op het nest gaan zitten. Bij Grutto's kun je beter zeggen: in het nest gaan zitten. Meestal is het een echte kuil in het gras en als het gras iets langer is verdwijnen ze helemaal. Dit nest is niet zo'n kuil, vandaar dat de Grutto duidelijk zichtbaar op het nest zat. Dat wordt een leuk hoekje daar: een broedende Kievit, een Gruttonest met 2 eieren, over een paar dagen zit die ook op 4 te broeden , vlakbij komt een Tureluursnest, de Tureluur werd door de broedende Kievit weggejaagd zag ik tijdens m'n uurtje "vooraf kijken" en aan de andere kant komt een Scholeksternest.Er werd druk aan gewerkt.Op een paar percelen verder zag ik dankzij de telescoop een nestelende Grutto. Een heel eind lopen maar toch even gekeken: nest met één ei.
Er waren meer eerste waarnemingen: ik stond nog geen kwartier langs de Ter Aase Zuwe toen eerst een Boerenzwaluw voorbij kwam en bijna direct er achteraan een Visdief. Op Waarneming.nl kun je zien dat overal in het land al Boerenzwaluwen en Visdieven zijn waargenomen. Op Natuurkalender.nl was het de tweede Visdief. Wordt dus nauwelijks ingevuld.
Ik ga nu uitkijken naar de eerste Zwarte Sterns, maar dat zal nog wel een paar dagen duren, meestal rond Koningsdag, maar er zijn al enkele waargenomen.

vrijdag 10 april 2015

Paardenwachter, Champetterke, Boumantsje


Tot mijn verbazing bleek deze foto behoorlijk scherp te zijn. Met de telelens uit de hand fotograferen loopt meestal uit op een mislukking, tenminste bij mij. Dan is het oog in ieder geval niet scherp en "gooi ik de foto weg". Met een brandpuntafstand van 200 mm, moest ik tenminste een sluitersnelheid van 1/200 sec.  of sneller hebben, die was 1/250 en de ISO was 100 met F 5,6. Dit voor de fotografen. Zonder statief aardig gelukt.  'k Heb wel meer Witte Kwikstaarten, maar meestal op paaltjes e.d. Deze dwarrelde steeds om me heen bij een dam in Demmerik. Toen ging 'ie in een boom zitten en was het raak. Een gezellig vogeltje in het boerenland. In Demmerik nestelen ze vaak onder de bruggetjes van het reservaat of in de schuren van de boeren. Het staartje zwiept vaak vertikaal heen en weer, vandaar de naam. Kwik moet je uitleggen als kwiek, vief.
Reservaat: Het paartje Bruine Kiekendieven is ook weer in het reservaat gearriveerd en zochten een nestelplaats, maar overal is het riet gemaaid. Dat wordt even zoeken.
Weidevogels: ik heb nu 5 Kieviten aan het broeden. De Grutto's en Tureluurs zijn druk bezig met maken van nesten. Als je dat van een Tureluur ziet heb je geluk.
Vanmiddag: Grote groepen Wulpen trokken naar het NoordOosten luid roepend. In totaal enkele 100en. Sterke voorjaarstrek.

Goed weekeinde en blijf kijken en blijf luisteren.

donderdag 9 april 2015

Vrijwillige WeidevogelbeheerdersIk merk dat een enkele bezoeker van mijn weblog niet op de hoogte is van de Vrijwillige Weidevogelbescherming in onze omgeving. Ik zal het kort uitleggen want dan zijn ook mijn weblogjes over de weidevogels beter te plaatsen. De overheid  heeft allang in de gaten dat de agrariers voor een groot deel het landschap in ons land maken. Immers, zij hebben de meeste gronden in bezit en zij voeren een bepaald beheer op hun percelen. Natuur in Nederland zat, en vaak ook nog zit,  in het verdomhoekje, en de flora en fauna moet zich maar zien te redden. Door nu agrariers via de Agrarische Natuur Verenigingen, in onze omgeving "De Utrechtse Venen",  in te schakelen bij het beheer van flora en fauna lopen planten en dieren minder gevaar. Elk jaar minder Grutto's, minder Tureluurs, minder Veldleeuwerikken, minder Visotters, etc etc. nopen het rijk via de provincies maatregelen te nemen om de achteruitgang te stoppen. De agrariers kunnen conntracten met de Agr. Nar. Ver. afsluiten om een bepaalde doelstelling na te streven. Bijvoorbeeld: minder snelle achteruitgang weidevogels en een grotere biodiversiteit aan planten in de slootkanten. Ik noem maar twee, er zijn er meer. Weidevogels moeten beschermd worden als er wordt gemaaid, zodat de jongen niet worden doodgemaaid. Bij beweiding moeten de nesten worden beschermd, zodat de nesten  niet worden vertrapt. Vaak doet de boer dat zelf, maar er zijn ook boeren die het weidevogelbeheer ( neststokken plaatsen, nestbeschermers plaatsen) overlaten aan vrijwilligers. Zij zoeken nesten, markeren ze met stokken en plaatsen nestbeschermers. Als er gemaaid wordt en er zijn jongen dan plaatsen ze een dag ervoor vlaggen van plastic om de ouders met de jongen uit dat perceel weg te jagen. In De Ronde Venen is de IVN Weidevogelbescherming actief bij plm. 20 boeren en hetzelfde aantal vrijwilligers doet het weidevogelbeheer. Verdere inlichtingen op de website van de ANV " De Utrechtse Venen" en de webste van IVN De Ronde Venen & Uithoorn.
Op de foto ons aller Yfke, vrijwilligster in polder Donkereind, bij een gemarkeerd nest van een Visdiefje. Hier een zeldzame broedvogel.

woensdag 8 april 2015

Een kunstwerkje


'k Heb nog niet vaak zo'n mooi Kievitsnest gezien. Helemaal van strootjes die bijna in elkaar gevlochten zijn. Als je deze  broedende Kievit ook bezig ziet, zij ( of hij het ook zo doet weet ik nog niet) broedt een poosje en verlaat dan, al of niet gedwongen door een  Kraai of Grote Manteleeuw in de verte of  soms spontaan zonder aanwijsbare oorzaak, het nest en gaat strootjes smijten. Ze gooit ze over de rug naar het nest.  Ook al is het broedsel compleet, ze blijft het nest opbouwen. Dit heb ik wel vaker gezien. De meeste nesten bestaan uit een kuiltje, uitgeschraapt door het mannetje met de pootjes, bekleedt met wat strootjes. Hier zal ook wel wat geschraapt en gedraaid  zijn , maar dit is puur vlechtwerk zoals een Merel, een Ekster, een Heggenmus het doet. Materiaal genoeg.  Gijs, de boer,  heeft op dit perceel ruige mest gegooid en levert zo het materiaal. Vanmorgen heb ik deze foto kunnen maken doordat een paartje Kraaien overvloog en de Kieviten, er broeden vier paar,  er achteraan gingen. Dan duurt het altijd een poosje voordat ze weer op het nest zitten en kon ik een foto maken. Ik wacht dan in mijn mobiele schuilhut langs de weg en kijk, ik begin met minstens een half uur alleen maar kijken. Wat gebeurt er? Soms niks en ga ik niet eens het weiland in. Soms zie ik een kansje en ga kijken. Verder komen daar twee Grutto-nesten, ik vond het begin.

dinsdag 7 april 2015

vrijdag 3 april 2015

Kievitsbloem

De komende dagen gaat de Kievitsbloem (Fritillaria meleagris) volop bloeien. De onze heeft wat bloemen in de knop boven de grond. Ook een witte. Eens kijken of er dit jaar weer één meer is. Dat gebeurt bijna elk jaar.Het duurt acht jaar voordat een bolletje gaat bloeien. Z'n naam is afkomstig van het Kievitskuif-gelijkende ( mooi woord hè) blad direct boven de bloem. Hier onscherp in het midden van de foto.
Fritillaria is afgeleid van het Latijnse woord fritillus, dobbelsteenbeker, ( bloem heeft een bekervorm) en meleagris verwijst naar een Parelhoen. Die staat niet in onze vogelboeken maar wel op Wikipedia en daar zie je inderdaad een geblokt verenkleed met hele kleine blokjes. De Kievitsbloem staat in het wild op de mooiste berm van de Ronde Venen, maar bij mijn weten is er nog niet gemaaid en zal hij moeite hebben om naar boven te komen.

Goede Paasdagen.


donderdag 2 april 2015

Kluten in de Waverhoek.


De Kluten zitten al weer enkele weken in de Waverhoek. Zo langzamerhand horen ze bij de inventaris. De laatste jaren verschijnen ze getrouw, baltsen, nestelen en krijgen jongen. Deze week gemiddeld 10 Kluten waargenomen. Er zullen  nog wel wat  bijkomen, vorig jaar telde de Vogelwerkgroep van het IVN 25 territoria. Hoeveel nesten dat zijn geworden en hoeveel jongen dat heeft opgeleverd weet ik niet. Ik zal het navragen.Op de foto een klein stukje van het baltsritueel ( naast elkaar met de snavels naar beneden door het water banjeren) dat uiteindelijk leidt tot de copulatie. Een mooi gezicht. Door die lange poten staat het mannetje wiebelig te copuleren, maar gezien de eieren die uitkomen lukt dat vaak.

woensdag 1 april 2015

De Blauwe Lente


Mooi, zo'n verwilderd Blauw Druifje dichtbij genomen. Strak symmetrisch zitten de bloempjes aan de steel. Naar boven toe rijp wordend. M'n vrouw koopt meestal elk jaar een potje bij de bloemist en zet de uitgebloeide bolletjes in het potje ergens in de tuin. Langzaam verdwijnen ze onder andere planten de grond in. Zo hebben we op verschillende plekken een blauwe plek.Ook andere door de kwekers in bloei getrokken bolgewassen komen zo in de tuin terecht.