maandag 30 april 2018

Een makkelijke Huismus.


Het slechte weer houdt me thuis, ik zou weer naar m'n weidevogels gaan, maar er is een ongeschreven regel bij de vrijwillige weidevogelaars om met regen niet het land in te gaan. De eieren worden nat, overigens gebeurt dat wel als de broedende vogel achter de kraai of meeuw aangaat, en dan is elke keer van het nest er één teveel. Zeker als er kuikens zijn moet je wegblijven. Kuikens kunnen nog moeilijk hun temperatuur op peil houden en zitten daartoe grote delen van de dag en zeker de nacht onder het warme lichaam van de oudervogel.
Ik zag bij de buren toch nog het voorjaar bij vogels:  een jonge Huismus werd gevoerd vanuit een vetpot. Ook een Huismus houdt van gemak. De jonge mus zit al behoorlijk in de veren en is er dus vlot bij. Hoogstwaarschijnlijk hebben de warme dagen een tijd terug het voortplantingsproces vervroegd. Typisch voor een kleine jonge vogel is het brede snaveltje, dat verdwijnt langzamerhand. Ook het kenmerkende trillen met de vleugels bij een jonge mus zag ik, het bedelgedrag. Andere soorten piepen.

zaterdag 28 april 2018

Eerste kuiken (Weidevogels 10)


Een grasstengel zit wat in de weg, maar dat zie je pas als je de foto wil bewerken. M'n voldane gevoelens zijn er niet minder om, ik voorspelde een paar weken terug dat het eerste Kievitsnest dat ik vond, rond deze tijd uitgebroed zou zijn. Wel vanochtend ben ik toch even wezen kijken voordat de koeien weer langs kwamen. De Grutto zat er nog,dat zal nog wel even duren, het andere Kievitsnest was verlaten, koude eieren. En in het nest op de foto was het eerste jong net geboren. Je ziet dat het eitandje, witte stipje, nog op de snavel zit. Ik heb de andere eieren maar niet in de hand genomen om te controleren. Het nest zit in een pluk gras waar de koeien niet bij kunnen door een schrikdraadje, zo hebben de jongen de eerste dagen bescherming.
De Scholekster kan ook gaan broeden, die heeft drie eieren. Op een ander perceel kwam weer een Tureluur omhoog zodat ik zeker weet dat daar een nest zit. Je hoeft dat nest niet te vinden, ik heb de stokken ruim gezet. Het nest van een Tureluur is moeilijk te vinden, zodat ik dat ook maar niet doe. Je trapt alles plat.

donderdag 26 april 2018

Pinksterbloem


Wat een pracht deze simpele Pinksterbloem, Met macro-foto's zie je dat heel klein ook heelmooi kan zijn.

woensdag 25 april 2018

Een dunne flats.Op hekken en hekpalen vind je vaak de ontlasting van vogels. Meestal bestaat een vogelkeutel uit een grijsachtig wat harder stuk en is de top wit. Dit wit is urine. Vogels produceren ontlasting die bestaat uit poep en urine . Het komt gezamenlijk uit de cloaca. Bij vlees- en viseters bestaat de ontlasting alleen maar  uit wit, urine dus. Het vlees/vis is volledig verteerd. Blijft over de urine, zoals hier. Op deze paal heeft waarschijnlijk een meeuw of een stern gezeten, alleen maar een "plas". Restanten van een vis zoals de graten worden d.m.v. een braakbal uit het maag-darmkanaal verwijderd. Reigers hebben ook dunne flatsen. Let maar eens op een opvliegende Blauwe Reiger: meestal komt er een witte straal uit bij het wegvliegen.

dinsdag 24 april 2018

Dood op.

Ik kreeg van Gijs, mijn weidevogelboer, een foto van een in de hand genomen Boerenzwaluw. Mijn verbazing was groot, hoe kan een volwassen, levendige zwaluw rustig in de hand van een mens zitten?? Eerst dacht ik aan een uit het nest gevallen jong, maar dit was geen jong gezien het verenkleed en de ontbrekende bekende jongen-snavel. Commentaar van Gijs desgevraagd: " Ze kwamen aanvliegen en waren doodop, dus kon ik 'm zo pakken. Ze hebben een dag in de stal gezeten, maar zijn weer weg........ik denk dat het komt door een uil die 's nachts rondvliegt. "
 Je leest wel vaker over trekvogels die bekaf neerstrijken op een zeeschip of een vissersboot , maar op land valt het minder op.
Zwaluwen houden niet van uilen, omgekeerd wel, vandaar dat zwaluwen verdwijnen naar uilvrije gebouwen. Kerkuil en Steenuil zijn predatoren van zwaluwen, een uil en een zwaluw onder één dak gaat moeilijk samen.

maandag 23 april 2018

Weidevogels 9

 Ik kreeg nog enkele  "dicht bij de waterkant"foto's van Flip en Otwin. De linker foto is van Flip. Een Kievitsnest gemaakt van dode Gele Lis-bladeren. Die Kievit heeft heel wat materiaal moeten verslepen.
Onderstaande foto is van Otwin. In een grasrijke berm verwacht je zo dicht bij de sloot toch geen nest? Dus wel.

Dan nog een foto van Flip: waardoor gaat een Wilde Eend op zo'n kale plek een nest maken en eieren leggen? Dit is een omgeploegd maisveld waar geen enkele beschutting meer is.
Vandaag vond ik eindelijk m'n eerste Scholeksternest met één ei. Steeds zaten de Bonte Pieten in dezelfde buurt en weilanden, maar zie maar eens het nest te vinden. Ze zijn zo slim. Als je in dichterbij komt verlaten ze het nest en sluipen een heel eind weg. Ik had geluk. Op een stukje weiland met oude bagger, een geweldig gebied voor Scholeksters.

vrijdag 20 april 2018

Gepredeerd ( Weidevogels 8)


Het werk van een vrijwillige weidevogelbeschermer gaat soms niet over rozen. Het is vaak dankbaar werk, met name als je, door jouw toedoen, vogels van de ondergang weet te redden. Zie bijvoorbeeld logjes van 3 en 4 juni 2015.
Soms moet je teleurstelling verwerken, doordat het mis is gegaan. Bijvoorbeeld bij predatie.  Gisterochtend ontdekte ik dat het nest in de afgeschoven wal leeg was. Helemaal leeg. (zie logje 16 april) Er lag een lege schaal naast. "Het zal toch niet uitgekomen zijn ?" Ik heb de strootjes op de bodem van het nest omgekeerd om te kijken of er eischilfertjes inlagen, het teken dat er jongen zijn uitgekomen. Maar niks te zien. Een meter verder lag een andere lege schaal. Geen bloedvaatjes op de beide binnenkanten van de schaal, dus foute boel. Wel bloedsporen betekent ook uitgekomen. Twee meter verder een compleet ei. Het voelde koud aan. Ik heb het ei kapot gemaakt om te kijken of er een embryo in zat. Alleen maar eigeel,ook geen kiemschijf, het begin van het kuiken. Van hieruit ontwikkelen de bloedvaten zich en omvatten de eidooier. Of de Kievit is pas begonnen met broeden of het is een onbevrucht ei geweest.

De predator?? Ik heb de twee lege doppen naast elkaar gelegd en gefotografeerd. Opvallend zijn de kleine hapjes uit de schaal. M.i. is dit geen werk van een Kraai of andere ei-etende vogel. Die maakt veel grovere beschadigingen. Ik moet dan denken aan een Bunzing , Hermelijn of  Wezel. De laatste twee soorten komen hier nu en dan nog voor. Misschien de Bunzing ook wel. Gelukkig. Jammer van het nest, maar de drie genoemde marterachtigen hebben het ook moeilijk. In het rechter ei vooral zie je hier en daar een vierkant hapje, dat wijst op de hoektanden van Hermelijn of Wezel. Voorlopig houd ik het op deze roofdiertjes. Als je in de polder ergens boven en ruig stuk weiland een grote groep tierende en scheldende weidevogels ziet hangen dan is het voor één van de drie. Blijf kijken, plotseling zie je een klein kopje boven de planten uitsteken.

Goed weekeinde, met dit weer zal dat toch wel lukken?donderdag 19 april 2018

Meeuwen met zwarte kop.


Vanochtend vanuit m'n mobiele schuilhut kreeg ik , staande langs de Ter Aase Zuwe , twee meeuwen in het vizier waarbij direct de alarmbellen gingen rinkelen. Door de grote zwarte kop en het diepe zwart van het zwart was er maar één vogel die het kon zijn: twee Zwartkopmeeuwen. Komen niet zo vaak voor, althans ze worden niet zo vaak gedetermineerd. Men kan al gauw denken dat het Kokmeeuwen zijn. Die hebben minder zwart en een meer chocoladebruine kleur van de kop. Verder kenmerkend zijn de bloedrode snavel en bij het opvliegen de witte onderkant van de vleugels. Kokmeeuwen hebben aan de onderkant van de hand een grijze kleur.
Beginnende vogelaars, scan altijd een groep meeuwen. Er zitten vaak  bijzondere soorten tussen
De Zwartkopmeeuw is een onregelmatige broedvogel van de Botshol, het gaat dan meestal om een enkel paartje.

woensdag 18 april 2018

Kreeft aan de wandel.


Vanochtend trapte ik bijna op een Geknobbelde Amerikaanse Rivierkreeft. Het beestje was op weg van  het droogvallende plasdras naar de diepere weteringen tussen de weilanden. Het water heeft hier ruim een maand gestaan en toch zitten er al kreeften in. Als de kreeft bedreigd wordt gaat íe op zijn rug liggen en steekt de grote scharen wijd uit. Hij dreigt ermee. Duidelijk is te zien dat de poten aan het borststuk zitten , de kop met de twee ogen steekt hij naar voren en hij ligt op het staartstuk.
In het logje van 2 april beschreef ik een "smidse". Hier lagen verschillende delen van meerdere kreeften en ik vroeg me af welke predator daar bezig is.
Toevallig sprak ik daar een paar dagen geleden Piet Heemskerk , hij onderzoekt al jaren de kreeften in de omgeving van Vinkeveen. Piet dacht dat de predatoren van de smidse  Meerkoeten zijn of reigers, Futen klimmen niet aan de wal om een kreeft te slopen, dat doen ze in het water. Meerkoeten en reigers wel. Het is vaak een heel gevecht om de kreeft met de zachte onderkant boven te krijgen zodat ze makkelijker bij de spieren kunnen.

Onze Boomkruiper haalt nog steeds kelkblaadjes van de Magnolia op om in het nest te gebruiken.

In de mooiste berm van de Ronde Venen staan weer tientallen bloeiende Kievitsbloemen. Wat een prachtig gezicht.


dinsdag 17 april 2018

Ook de Scholeksters zijn begonnen. (Weidevogels 7)


Ook de Scholeksters zijn begonnen met hun legsel, op de website Boerenlandvogels Nederland kun je de eerste vind-data per provincie aflezen. In Utrecht is nog geen melding gemaakt van Scholekster-eieren, enkele andere provincies wel. Ook de andere weidevogels kun je aanklikken. De Tureluur heeft ook meerdere meldingen.
Ik ben weer eens in het boek van Astrid Kant gaan lezen,  geweldige foto's  en een zeer informatieve tekst. Het is goed je van tijd tot tijd weer eens te verdiepen in de theorie.

maandag 16 april 2018

Onverwachte plaats (Weidevogelbeheer 6)


Lezers die mij al jaren volgen weten dat ik in deze tijd vaak in de weilanden van Demmerik loop en zit. Ik doe het vrijwillige weidevogelbeheer bij boer Gijs van Eck. Mijn ervaringen beschrijf ik meestal in een weblogje. Zo mogelijk met een foto, zoals bij alle logjes. Bij weidevogelbeheer gaat het om de nesten te vinden: zijn er dit jaar weer minder Grutto's en Kieviten? Zitten de Scholeksters weer op hetzelfde perceel? Meten is weten. Verder zorgen we, de vrijwilligers, ervoor dat de nesten gemarkeerd worden , zodat er bij het maaien om het nest heen gemaaid kan worden en er een behoorlijke plak gras blijft staan voor de kuikens. Ook kunnen de koeien in het weiland met de nesten gaan grazen, zodat de nesten beschermd moeten worden door een nestbeschermer. Gijs zet liever een schrikdraadje om het nest, daar hebben we betere resultaten door.
Het is not done bij natuurfotografen om een nest te fotograferen, de vogel wordt met opzet van het nest gejaagd. In mijn geval moet ik juist het nest vinden om te kunnen beschermen. Ik maak dan ook wel foto's, ook al ter leringe.
Op de bovenste foto staat een Kievitsnest dat ik eindelijk vond in de natuurberm. Dit is een schuine berm van het weiland die afgeschoven is , waardoor er een rijke plantengroei ontstaat. Vaak wordt hier niet genesteld, nu dus wel. Op dit weiland moest een Kievit zitten, de dag ervoor had ik het hele perceel afgezocht. De dag erna stond ik weer in m'n mobiele schuilhut te kijken, toen ik eindelijk  in de gaten kreeg dat het nest in de schuine berm moest liggen. Dat bleek te kloppen. Ik heb één keer eerder een nest zo dicht bij de sloot gehad. Meestal sla ik bij het zoeken de laatste meter voor de sloot over. Het kan dus toch, daar een nest.
Het deed me herinneren aan een foto van Jan van Haastrecht met een Kievitsnest bovenop een molshoop. Uitzonderlijke plekken .


vrijdag 13 april 2018

Een Waterhaas.

Een hazenleger (of is het hazeleger? Van het Witte Boekje mag beide, van het Groene alleen hazenleger). Ik zie elke keer als ik in het weiland loop wel enkele hazenlegers, maar een leger zo dicht bij de sloot heb ik nog nooit gezien. Deze Haas heeft geen watervrees en houdt van een vrij uitzicht, over het water. Die heeft zeker familie langs de Kromme Mijdrecht wonen, ook uitzicht op het water. Hazen zijn niet bang voor water, ze kunnen op z'n hondjes goed zwemmen.

donderdag 12 april 2018

Boomkruiper


Onze Magnolia blijft boeien, momenteel niet alleen  door de prachtige bloemen, maar ook door de bezoekers. Nu weer een Boomkruipertje dat verderop aan het nestelen is. De verdorde kelkblaadjes worden allemaal gekeurd en een enkele is goed om in het nest te worden gebruikt, de afgekeurde blaadjes laat de Boomkruiper vallen. Hij/zij is zeer kieskeurig. Is de keus bepaald dan vliegt het vogeltje in de richting van de nestplaats en gaat in de eerste de beste  "gemeente"boom zitten. Klimt helemaal omhoog en laat zich dan in de richting van het nest vallen. Waar het nest precies is weet ik (nog) niet, ik heb de bewoner er op geattendeerd.
Op de foto heeft het Boomkruipertje een kelkblaadje uitgekozen.

woensdag 11 april 2018

Broed Grutto-eieren (Weidevogelbeheer 5)


Gistermorgen m'n eerste Grutto. Toe maar, direct met 4 eieren. Deze Grutto zit dus al te broeden. De plek van het nest is vanaf de weg niet te zien, er zit een baggerrand voor. Verder nog een kievitsnest daar met 4 eieren. Ook niet te zien vanuit de mobiele hut. Ik had een klapstoeltje meegenomen, zodat ik diep in het veld de percelen kon overzien. Van hier uit zag ik met de telescoop de  broedende Grutto en de broedende Kievit. Dus vaker het klapstoeltje mee. Volgende week komen de koeien in dit perceel, zodat ik dat nog maar eens goed ga observeren. Gijs zet geen nestbeschermers over het nest, koeien laten het lange gras onder de nestbeschermer met hun lange tong niet staan. Hij werkt met een schrikdraadje en dat werkt uitstekend.dinsdag 10 april 2018

Een prooi en een prooi.


Een onsmakelijke plaatje in een weiland van Demmerik. Dit was een vogel, aan de grootte te zien een eendachtige.  Ik denk een Smient. Ik heb de Veldgids Dierensporen ( Annemarie van Diepenbeek,  KNNV uitgave) er maar weer eens bij gepakt en heb de keuze uit twee predatoren, ik bedenk er zelf een derde bij. Er staat een dergelijke foto bij een Bunzing maar ik betwijfel of Bunzingen hier nog wel voorkomen en een Smient is een behoorlijke grote prooi. Dan kom ik uit bij een Slechtvalk. Deze komen regelmatig langs en dan is het paniek in de tent. Eenden duiken  onder water om maar uit de valk z'n  klauwen te blijven. Kenmerkend is het overschot van de vogel, twee vleugels met in het midden het ravenbekbeen en het borstbeen. Meestal beginnen de predatoren hier te eten, twee vliegspieren, die twee smakelijke filetjes vormen. Gek, ik vind nooit een kop van de vogel die op deze manier is opgepeuzeld. Misschien toch een vrouwtje Havik? Mannetjes Haviken kunnen geen grote eend aan. Vrouwtjes zijn wat groter omdat ze een eierlegmachine meedragen.

Onze Turkse Tortel is ten prooi gevallen, tenmiste het ei, aan waarschijnlijke die verrekte Eksters. Ik vind het mooie vogels maar het zijn krengen. De laatste jaren wordt er geen broedsel van bijvoorbeeld de Merel in onze tuin groot. Altijd weer die Eksters. Dat is een plaag aan het worden en het wordt tijd dat er wat aan wordt gedaan door bijvoorbeeld Vogelbescherming. Er is bijna geen straat meer zonder eksternest.

maandag 9 april 2018

Een broed Kievitseieren.( Weidevogelbeheer 4)


Vanochtend m'n eerste weidevogeleieren gevonden : een broed Kievitseieren. Zij zitten al te broeden ( ook de mannetjes broeden). Ik ga nooit direct het weiland in, je ziet niet wat er gebeurt. Soms sta ik wel een uur te kijken vanuit m'n mobiele schuilhut. Lekker warm, kop koffie erbij. Zo krijg je een idee waar de paartjes weidevogels zitten en hoe ver ze zijn. Ik zoek zoveel mogelijk naar aanleiding van het gedrag. Ik kan moeilijk 50 ha. aflopen op zoek naar nesten.
Het was rustig, koud en nevelig, met nu en dan wat regendruppels. De Scholeksters van vorig jaar zitten ook weer op dezelfde plek, met al een leeg nest. Die hebben heel vroeg al een nest klaar maar het duurt soms weken voordat ze aan de leg gaan. Ik zou naar huis toen ik een Kievit verdacht zag lopen , gehaast in een rechte lijn, niet eten. Even later zakte ze door de poten en schikte zich op de eieren (?) Even later weer hetzelfde gedrag, ze was even van het nest geweest. Ik kon haar met de telescoop nog zien door de nevel. Bijna verborgen achter een rand bagger. Van de weg af bijna niet te zien. Ik maakte een peiling, zodat ik niet teveel zou lopen.
Ik gokte op perceel 4. In de verte kwam ze al omhoog. Die plek constant in de gaten houden en daar lagen zowaar 4 eieren! Had ik nog niet op gerekend. Altijd weer een mooi gezicht. Een stok gezet voor de boer voor het geval hij gaat maaien. Voor  mezelf om vanuit de verte het nest in de gaten te houden. Ik kom er niet meer bij, om zo weinig mogelijk menselijke sporen achter te laten. Als ik de broedtijd uitreken weet ik ongeveer wanneer de eieren zullen uitkomen. Een Kievit heeft een broedtijd van 26-29 dagen. Probleem is dat ik niet weet wanneer deze Kievit is gaan broeden. Ik gok op een paar dagen aan het broeden dan zullen de eieren ronde de 29 april-1 mei uitkomen. Ik houd je op de hoogte.

vrijdag 6 april 2018

Eerste ei

Bijgaande foto is genomen op 26 maart 2012, de bloemen van  onze Magnolia staan er net zo bij. Dus is het nu behoorlijker later. 't Zal de kou wel zijn geweest die voor vertraging heeft gezorgd.

Onze Turkse Tortel heeft een eerste ei! Als ik de eerste eieren niet in het weiland vind, dan maar in onze voortuin. Ze zit bijna de hele dag op het nest, vannacht ook al. Als over een paar dagen de bloemen bloeien zit ze wat beschutter.

We hebben nog een logé: een Koolmees heeft weer onze buitenlamp, model droogkap, ontdekt als slaapplaats. Het is al schemerende als de mees wat heen en weer in de voortuin vliegt en plotseling onder het kapje duikt. Ze slaapt op de lamphouder. Er liggen wat poepjes op de grond.

donderdag 5 april 2018

Kievitsbloemen


De Kievitsbloemen staan in onze tuin al behoorlijk boven de grond. Het opvallende is dat de witte veel verder zijn dan de rode. Die moet je echt zoeken in het loof. Blijkbaar kan de witte variant (ondersoort) beter tegen de kou dan de rode. Kievitsbloemen hebben hun naam te danken aan de kievitachtige kuif boven de bloem. Ik las op een website dat de bloemen op een kievitsei lijken. Wel, dan heeft de auteur nog nooit een kievitsei gezien.

De Turkse Tortel heeft vanochtend wel een uur op het nest gezeten. Ik kan nog geen ei ontwaren. In onze achtertuin wordt volop mos geplukt door een Koolmezenpaar, maar niet voor onze nestkast. Uiteraard weer voor de buren.

woensdag 4 april 2018

Oud duivennest .


Bij het kaal worden, vorige herfst, van onze Magnolia ontdekten we een oud nest. De bouw was door ons niet opgemerkt en of er in gebroed was bleef voor ons een raadsel. Toch niet goed opgelet, als enige ekskuus zou ik kunnen aanhalen dat die kant van de boom niet te zien is als we in de kamer op de bank zitten. Ik veronderstelde toen dat het een nest was van een Houtduif, maar daar ben ik niet zo zeker meer van. Het nest van een Houtduif bestaat uit een minimaal vloertje, zodat je bij nestcontrole vanaf de straat de eieren ziet liggen. Ook al doordat er deze voorlente tot twee maal toe door Turkse Tortels belangstelling getoond is voor het nest.
Broeden op een oud nest? Komt dat voor bij duiven? Ik heb de Turkse Tortels maar eens opgezocht in "Handbuch der Vögel Mitteleuropas"(Glutz und Bauer) en daar staat overduidelijk "Viele Paare wählen vorjärige oder noch ältere Bauten, welche lediglich der Renovierung bedürfen". Wel, renoveren deden ze vanochtend met wat geruk aan en verplaatsen van  takjes.
Verder staat in het Handbuch dat vooral het mannetje het nest maakt. Vrouwen-Tortels hebben dus geen klagen.
De knoppen van de Magnolia staan op barsten, bovenin de boom is dat veel duidelijker te zien als op de hoogte van de foto. Maar daar is ook meer licht.

dinsdag 3 april 2018

Soos Weidevogelbeheer 3)


Scholeksters verzamelen zich voor en na het broedseizoen in de zgn. sozen. Hier een kleine soos, vaak zijn het veel meer vogels die "de laatste nieuwtjes uitwisselen", daarbij  verbaal heftig te keer gaand.
Het gedrag in de soos vormt onderdeel van het baltsgedrag van de Scholeksters. Er wordt gescholden, vinden wij, en ook gevochten. Wie maakt de meeste indruk?


maandag 2 april 2018

Kreeften


Bar en boos wat je vindt aan kreeftenresten. Echt overal in de weilanden, tenminste die van Demmerik,  kom je ze tegen. Ik ben dan nieuwsgierig welke predator ze meeneemt  en oppeuzelt. Bovenstaande "smidse" vond ik langs de walkant. Ik moet denken aan een lijstersmidse ( zie logje van 19 maart) , maar de steen waarop de prooi kapotgeslagen wordt ontbreekt. Het moet dus een sterke predator zijn die zonder hulpmiddelen de kreeften kapot hakt en zo bij het vlees kan. Ik vermoed reigers maar  zilver- en een mantelmeeuwen kunnen er ook wat van. Misschien Visotters, maar die hebben (nog?) niet in Demmerik.
Ik zal eens enkele deskundigen raadplegen. (zie ook logje 23 maart j.l.)