dinsdag 22 december 2015

2016 Jaar van de Kievit.

Eindelijk is het dan zover: de Kievit als vogel van het jaar. Wij weidevogelbeschermers roepen al jaren dat het slecht gaat met de Kievit, maar , pak weg tien jaar geleden werd er niet geluisterd en bleef de focus op de bescherming van de Grutto. De Kievit glipte tussen onze vingers door. Met beschermingsactiviteiten rond de Grutto was meer eer te behalen voor de landelijke instanties.
Zo kon het gebeuren dat in een tijdsbestek van ongeveer twintig jaar het aantal broedparen van de Kievit halveerde. Men schatte in 2013 dit aantal op 160- tot 240.000. Er komen steeds meer aanwijzingen dat er te weinig jonge Kieviten volwassen worden om de populatie op peil te houden. Dat zal veel te maken hebben met de moderne landbouwmethoden, maar m.i. ook met de steeds groter wordende populatie Buizerds en Kleine Mantelmeeuwen. Het maisveld dat ik een aantal jaren beheerde was met minstens tien uitgekomen Kievitsnesten  een "Tafeltje dekje" voor de aanwonende Buizerds.
Vogelbescherming en Sovon gaan de overleving van de jongen onderzoeken met behulp van o.a. vrijwilligers. Waarschijnlijk gaat onze IVNWeidevogelgroep meewerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten