maandag 29 februari 2016

Van de Ronde Venen naar Siberie


Veel Kolganzen hebben het hier wel gezien en zijn de voorjaarstrek begonnen. Op verschillende telposten in het land worden grote aantallen trekkende ganzen gemeld.  Hoog vliegend in V-vorm gaan ze in oostelijke en noordelijke richting, en alles wat daar tussen zit. Natuurlijk zijn er ook groepen die zuid gaan, dat zullen ganzen van de Delta-populatie zijn.
Ik was nieuwsgierig hoe het met onze winterpopulatie Kolganzen zou zijn, dus een fiks Rondje Ronde Venen in de afgelopen dagen.
Wel, dat het zo leeg zou zijn !! Niet verwacht en niet gedacht. Uiteraard nog veel Grauwe Ganzen , maar die blijven hier. Alleen een groep, plm. duizend,  in Demmerik . ( Een tiental jaren terug vertrokken de meeste Kollen vanuit Demmerik pas in april ) en een wat grotere groep, plm. 2000,  langs de Botsholsedwarsweg, ook de Ronde Hoep was leeg.
Toch nog twee halsringen langs de Botsholsedwarsweg: DD4zwart en 1TLzwart. De eerste op 25-12-2012 geringd in Garijp, Friesland . In die paar jaar eigenlijk alleen maar in Niedersachsen en Mecklenburg-Vorpommern geweest. Kees Janmaat zag'm later op de dag langs de Botsholse Dijk evenals 1TL. Ook een mannetje en geringd zo'n 500 km. noord-oost van Moskou in  Kologriv, Kostroma op weg naar Noord-Rusland. In de afgelopen winter vooral in onze omgeving.
Als ze arriveren op de broedplaatsen sneeuwt het daar vaak nog, toch beginnen ze met de nestbouw. Moet je je voorstellen wat een energie dat broeden en het trekken vice versa kost. Als ze hier zijn rusten ze uit en kunnen ze opvetten.

vrijdag 26 februari 2016

71 % ♂♂ Tafeleenden

Op 2 december 2015 deed ik een oproep om de  Tafeleenden te tellen en ook door te geven hoeveel mannetjes en vrouwtjes er in de getelde groep zaten.
Tafeleenden lopen al jaren in aantal achteruit en men denkt  dat o.a. de scheve geslachtsverhouding daarvan een oorzaak zou kunnen zijn.
Het Sovon heeft in samenwerking met Waarneming.nl de gegevens verzameld en het blijkt dat in Nederland ruim 71 % mannetjes zijn en 29 % vrouwtjes. Allerlei hypotheses worden opgesteld. Zie de website van het Sovon;Meer voor mannen

donderdag 25 februari 2016

Winterse lente?


 Op deze donderdagochtend toch nog wat sneeuw in het Groene Hart. Maar terwijl ik dit schrijf is het al weer verdwenen. Ondanks de nachtvorstjes bloeien de bloeiers gewoon  door. Ze zijn wel wat gewend.

dinsdag 23 februari 2016

De Bovenlanden ontsloten?


Is dit het begin van één der geplande wandelpaden in de Bovenlanden? Een smal voetgangersbruggetje "siert" de moerasstrook aan het eind van Molenland. Het moeras hier is al vele jaren geleden weggegraven , een langwerpige put is overgebleven. Aan het begin is nog moeras. Men kan het bruggetje mooi vinden of niet. het nodigt in ieder geval uit tot het binnentrekken van de Bovenlanden. Ben zeer benieuwd hoe het totale plan er uiteindelijk komt uit te zien. Met al die grondhopen nu in de hele Bovenlanden lijkt het wel een woonwijk  te worden.
Vanochtend even een uurtje op zoek naar halsringen bij de Kolganzen. Ze zaten halverwege Molenland. Te dicht op elkaar en te ver weg. 3JEzwart was de enige ring die ik te pakken kreeg. Op 18-11-2008 in Boornsterhim bij Wartena (Friesland) geringd. Maar weinig afgelezen, vooral in Overijssel en Gelderland. Enkele jaren onzichtbaar geweest: in 2009, 2012 en 2013 niet waargenomen. In 2015 maar één keer. Misschien in Oost-Europa overwinterd?

maandag 22 februari 2016

Eksternest 6


Vandaag maar weer eens een foto van het eksternest in wording. Vergeleken met de foto van 4 februari een veel groter nest. Op de foto is een Ekster bezig in de nestkom, de lange staart steekt er boven uit. Haar/zijn partner zit boven het nest en kijkt toe. Knap dat ze met alleen de snavel als gereedschap zo'n nest in elkaar vlechten. Met één tak zijn ze minutenlang bezig om die op de goede plaats te krijgen.

zaterdag 20 februari 2016

Zomaar een Blauwe Reiger.


Langs de Korenmolenweg, tot aan z'n knieën in het water, voor zich uit starend, mijmerde deze Blauwe Reiger over de ernst des levens.

maandag 15 februari 2016

Lente ? 4


                                              Onze Magnolia, minstens een maand te vroeg !

zaterdag 13 februari 2016

Pijlstaarten in de Waverhoek

Vanmorgen een klein Rondje Ronde Venen gedaan. Ongeveer de helft bekeken. Niet in m'n "achtertuin", niet in de Gagel en niet in de Bovenlanden. Geen tijd, ik moest nog kaas halen bij Leon en Annie en op de koffie bij Gijs en Jolanda. Zodra ik polder Groot Mijdrecht binnenkwam, dat doe ik altijd via de Poeldijk en langs kweker Ruizendaal, zag ik langs de Poelweg duizenden Kollen. Niet te tellen, want ze zaten behoorlijk ver weg. Geen halsring te ontdekken, doordat ze te dicht op elkaar zaten. Uiteindelijk een zwarte halsring met een 1 en een H. De tweede letter kreeg ik niet te pakken, want alle koppies gingen weer omhoog en vertrokken ze: ik schat dat er al gauw 10.000 ganzen zaten. Geen boer, geen helicopter. Bij het wegrijden zag ik nog net een jager uit een wal komen. Had niet geschoten, tenminste niet toen ik er stond. Groot Mijdrecht Noord was verder behoorlijk leeg. In de Waverhoek zat niet veel, wat kleumende Kieviten , wat Wintertalingen en 11 Pijlstaarten (zie kopfoto), druk baltsend.
Op de Grote Wije was het rustig, te rustig. Alleen in de verte Aalscholvers op het nest.
In het zuidelijke gedeelte van Groot Mijdrecht zaten grote groepen ganzen, waarschijnlijk die van de Poelweg.

Goed weekeindevrijdag 12 februari 2016

Indische Gans


Vanochtend eindelijk weer eens de polder in. Het hoofd even leeg maken. Ik ben m'n "achtertuin" maar ingedoken, genoeg ganzen om een paar uur zoet te zijn. Een paar duizend Kolganzen zat weer eens langs Molenland. Met de zon in de rug  zit je op de wat hogere dijk eerste rang. Druk grazend gingen ze de goede kant op zodat ik de halzen goed kon zien. Plotseling gingen alle koppies omhoog: alarm!! Groepen foeragerende Smienten zochten heil in de sloot: kwam er een boer aan? Niemand te zien. Een roofvogel? Ganzen zijn ook voor een Slechtvalk niet bang, Smienten wel, die duiken in hoge nood onder water. Wat dan wel? M'n enige verklaring is dat ze een helicopter hoorden, daar zijn ze doodsbang voor. Maar dat Smienten daarvoor op de loop gaan? Nog niet meegemaakt. In ieder geval ging de hele klub op de wieken. En ze zaten zo mooi. Iets verderop streek het merendeel neer. Uiteindelijk vond ik hier een Kolgans met halsring FTVzwart. Nog nooit door mij afgelezen. Geringd op 15/2/2008 in Eernewoude.
Er was één witte gans, opvallend aanwezig en vloog mee met de meute. Kijker erop en ik zag een Indische Gans ( zie archieffoto uit de Waverhoek, met links de kop van een Grauwe G.). Een exoot, zoals bijvoorbeeld ook de Fazant en de Nijlgans. Exoten zijn ooit ontsnapt uit een verzameling of met opzet uitgezet. De Indische Gans broedt ten noorden van de Himalaya op de Mongoolse en Chinese hoogvlakten en overwintert ten zuiden ervan in Indie. Vandaar de naam. Bedenk dat ze hoog moeten vliegen om aan de andere kant van de bergen te komen! Zo langzamerhand ontstaan er in ons land  kleine populaties van Indische Ganzen, vooral langs de rivieren. Men schat het aantal broedgevallen op plm. 300. Regelmatig zijn ze in de Waverhoek te zien.

donderdag 11 februari 2016

Lente? 3

Vanmorgen een sms-je van mijn weidevogelboer Gijs over een zingende Merel in de stal. "Of dat normaal was in deze tijd van het jaar?"
Nee dus, behoorlijk vroeg. Maar veel meer planten en dieren zijn aan de vroege kant. Soms wel een paar weken, zie mijn vorige Lentelogjes.
Merels en Zanglijsters laten zich vaak vroeg in het voorjaar horen. Eerst wat aarzelend, maar daarna steeds uitbundiger.
Ik meende gister een Heggenmus te horen, het was een kort liedje. Op de foto een ouder mannetje Merel. Zwarte kleur, felgele snavel en een mooie gele oogring.  Voor verdere vroege natuur zie:Nature Today

donderdag 4 februari 2016

Eksternest 5


In het verleden heb ik al vaak over Eksternesten geschreven en zal dat nog wel vaker doen. Vandaar dat ik deze afleveringen maar ga nummeren.
Vanuit onze woonkamer hebben we zicht op drie nesten: in de verte wordt een nest gerestaureerd, ook al tijdens het vorstje van een paar weken terug. Een andere vlakbij, waarvan de kap ernaast hangt, is Eksterloos.  Soms komen er Zwarte Kraaien kijken, misschien is het wat voor hen. Een derde, de andere kant op, is in wording. Met de telelens kan ik tussen de takken van een andere boom door, vanuit onze slaapkamer   het nest observeren en fotograferen. ( Waarschijnlijk denken de overburen dat ze in de gaten worden gehouden door de AIVD).
Twee foto's, de bovenste genomen op 26 januari en de tweede hieronder (4/2) vanmiddag genomen. Je ziet dat het takken vloertje wat dikker en dichter wordt, verder zijn ze nog niet veel opgeschoten, maar met de harde wind waaiden ze bijna uit de boom.


dinsdag 2 februari 2016

Staartmezen.


We hadden net een groepje Staartmezen in de tuin. Mijn vrouw waarschuwde me dat ze in bad wilden.  Het lukte me om er vier, al badend , vast te leggen. Prachtige vogeltjes.

maandag 1 februari 2016

Zorgen

Geachte Sneuperbezoeker,

opnieuw worden wij geconfronteerd met medische zorgen in ons gezin. De frequentie  van een weblogje per werkdag zal ik niet kunnen volhouden, je begrijpt dat m'n aandacht in de eerste plaats op m'n gezin is gericht. Ik zal proberen zo nu en dan een logje te produceren.

Het ga jullie goed.

Sneuper.