zondag 30 april 2017

Aarsvoetige


Deze Fuut kwam rustig langs zwemmen, hij  heeft waarschijnlijk nog geen nest met eieren. Als ze dat wel hebben zijn ze erg schuw.
De naam Fuut is waarschijnlijk een klanknabootsing (onomatopee) van één der weinige geluiden van de Fuut. Je hoort eigenlijk alleen geluiden als de jongen gevoerd worden.
De wetenschappelijke naam is Podiceps cristatus, wat zoveel betekent als Aarsvoetige met een kam. Een Aarsvoetige heeft de poten naast de aars (cloaca) , hiermee kunnen de Fuutachtigen ( Geoorde Fuut, Roodhalsfuut en Dodaars) nauwelijks lopen maar des te beter zwemmen. Cristatus wijst op een kam op de kop. Zie foto. Meestal vallen de verlengde rode kopveren  meer op.

vrijdag 28 april 2017

Gele bermen.Koolzaad met tegenlicht. We reden gister door de Flevopolder en daar is het in de bermen vergeven van het Koolzaad. Relict van één van de eerste cultuurplanten die de landbouwers daar uitzaaiden.
Toen wij enkele tientallen jaren geleden in Mijdrecht kwamen wonen was de tuin bij het (nieuwbouw) huis geel van het Koolzaad. Dit kwam niet uit onze polders, maar uit de omgeving van Schiphol waar overbodige grond naar de omliggende gemeenten ging, met alle gevolgen van dien. Het heeft ons jaren gekost om het Koolzaad uit de tuin te krijgen.
Ik vind het wel mooi zo'n gele berm. Net zoals een witte berm door het Fluitekruid.

woensdag 26 april 2017

Haal ik de overkant? Nee dus.


De sloot was te breed, hij haalde niet de overkant zonder te zwemmen. Hazen zijn niet bang voor water.  Zoals de meeste zoogdieren kunnen ze uitstekend zwemmen, meestal op z'n hondjes.
Vanuit mijn mobiele schuilhut, in de verte waren de regenbuien op komst, bekeek ik rustig de  activiteiten van de weidevogels, voorzover ze er waren. Het is dit jaar erg mager. Ik zag de haas mijn kant opkomen maar hij vertrouwde toch de auto niet. Hij moest over een dam en daar stond ik toevallig geparkeerd. Hij durfde niet en stond voor de sloot, een behoorlijk brede, de afstand te schatten. Ik zag dat aan zijn gedrag. Ik stelde de telelens scherp op de Haas en wachtte tot dat hij zou springen. Dat gebeurde toch nog sneller dan ik dacht, achter elkaar wat foto's genomen , twee ervan staan boven. Gelukkig behoorlijk scherp.
De Grutto , waarvan  vorige week 1 ei was gepredeerd was nu helemaal z'n eieren kwijt. Had ik verwacht. De andere vogels , twee Kieviten, broeden. Nu nog de Tureluurs en de Scholekster. In het plasdras foerageerden 4 Zwarte Ruiters ( "tjewiet") en 3 Groenpootruiters ( "tjuu,tjuu,tjuu").Meerdere Tureluurs en Soorten eenden ( Slobbers, Krakkers en Wilde). Het plasdras valt langzamerhand droog, maar heeft nog genoeg blubber om te kunnen foerageren.
De eerste Zwarte Stern vloog over, terug van de Afrika-reis, misschien Namibie ?

dinsdag 25 april 2017

Caloptilia op Laurier.Een mineerder in een blad van de Laurier. Heb ik nog nooit gezien, maar dat ligt 'm aan mij. Ik ken wel mineerders op/in andere planten, maar de Laurier als waardplant kende ik niet. Op 15 mei 2015 heb ik ook al een weblogje aan de mineerders gewijd, 'k heb daar het leven beschreven. Mineerders zijn meestal de rupsen van Mineermotten, een heel klein onopvallend vlindertje, dat  meestal 's avonds vliegt. Deze Caloptilia-familie bestaat uit 1000 soorten, waarvan 100 in Europa. Kenmerkend voor deze soort is dat de mijn ( gang waardoor de rups zich een weg vreet door het parenchym van het blad) nauwelijks breder wordt. De grotere zwarte plek geeft aan waar de rups zich verpopt heeft en het blad verlaten heeft.

zaterdag 22 april 2017

Atalanta's

                                               

Atalanta gezien? Geef het door!

De Atalanta (Vanessa atalanta) is een trekvlinder die elk jaar Centraal- en Noord Europa koloniseert vanuit het zuiden. In het najaar trekken de nakomelingen van deze vlinders terug richting Zuid Europa en Noord Afrika. Het insect migration & ecology lab, verbonden aan de Universiteit van Bern, wil het verspreidingspatroon van Atalanta’s in Europa onderzoeken. Daarvoor werken zij samen met meer dan 40 waarnemingportalen, waaronder Waarneming.nl. Help mee meer te leren over deze vlinders door waarnemingen van Atalanta’s door te geven. Registreer hierbij ook het aantal individuen en het levensstadium. Volg de Twitter en Facebook pagina voor updates over dit project.
Tot zover de laatste Nieuwsbrief van Waarneming.nl.          ( eigen foto)

vrijdag 21 april 2017

Rietzangers


Gister vermeldde ik de baltsende/zingende Rietzangers in mijn weidevogelgebied in polder Demmerik. Minstens 6 ♂♂ waren druk bezig. Vooral op de dammen met riet. Jammer dat een aantal dammen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur, die daar gedacht is, en waarmee men een begin gemaakt heeft, helemaal kaal zijn gemaakt. Eeuwig zonde!! Vroeger konden  de boerenwagens  nog net over een dam heen door rietgroei  en struiken. De laatste dam, tussen perceel 5 en 6, stond helemaal vol met grote planten, struiken en kleine boompjes. Een stukje jungle. Ik nestelde me hierin om de aanliggende Zwarte Sternkolonie te observeren en te fotograferen.
Nu een kaal stuk grond, zo nu en dan verwens ik de ambtelijke bedenkers.
Maar in ieder geval, nu zaten er nog wel Rietzangers in het overjarige riet. Allemaal duidelijke Rietzangers door hun zang en de lichte wenkbrauwstreep.

donderdag 20 april 2017

Bi bi bi bi bi bi bi


Vanochtend een paar heerlijke uren doorgebracht in mijn weidevogelgebied. Gezeten op een krukje kijken wat er gebeurt: waar zitten de Grutto's en de Kieviten achter de kraaien aan en in elk weiland keren ze terug? Zo krijg je langzamerhand een beeld waar de territoria zich bevinden. Misschien zie je nog een vogel naar het nest toesluipen maar het gras is inmiddels behoorlijk lang. Er zitten in dit gedeelte weinig vogels, helaas veel te weinig. In elk geval heb ik daar geen nest kunnen traceren.
Hier en daar een paartje Grutto's en Tureluurs, ook een andere weidevogel die ik eerst niet herkende. De kijker en de telescoop erop: Wulpen.
Echter, er was wat vreemds aan dat groepje. Ze hadden een wat kortere snavel als een gewone Wulp, zouden het Regenwulpen kunnen zijn? De rest van het verenkleed was moeilijk te zien door tegenlicht ( zie foto). Een wenkbrauwstreep was met de telescoop duidelijk te zien. Toen er een paar opvlogen was de soort door het geluid duidelijk, bi bi bi bi bi, Regenwulpen ! Er is momenteel een sterke doortrek over ons land. Ze broeden in het verre noorden.
Ik wilde het Grutto-nest controleren of er al gebroed werd, bij nadering vloog er niks op. Wel een alarmroepje. Bij het nest aangekomen zag ik het al: er lag een kapot ei buiten het nest, twee nog in het nest. Ze waren nog warm, de predatie was dus net gebeurd. Aan de kapotte eischaal te zien door een Hermelijn, kleine afgebroken stukjes. Een Kraai hakt grote stukken uit de eischaal. Ik denk niet dat dit broedgeval succes zal hebben.
Verder veel baltsende en zingende Rietzangers. De eerste Boerenzwaluwen kwamen voorbij.

dinsdag 18 april 2017

Duikboot


Deze duikboot vaart met de periscoop omhoog door een Demmerikse wetering. Z'n romp komt bijna niet meer boven water doordat de veren doordrenkt zijn met water. Nog even en deze Aalscholver zal verderop op de wal zitten met de vleugels wijd uit om ze te drogen. Een Aalscholver heeft geen vetklier . Hij kan de veren  niet invetten zoals de eenden. Ik vraag me af of ze in de "natte"toestand kunnen vliegen.


donderdag 13 april 2017

Gewone Vogelkers.


De Gewone Vogelkers in onze tuin bloeit. Het is een struik, gevormd door enkele afgezaagde stammetjes die weer zijn uitgelopen. Als het straks warmer weer wordt is het al gauw  een kroeg voor bladluizen, het fraaie is er dan wel vanaf. Door de bladluizen worden de bladeren leeggezogen en hangen er verlept bij. De bessen zijn voor de mens niet smakelijk, voor  vogels wel.
Het is geen Amerikaanse Vogelkers, Bospest, waarvan de rijpe bessen erg lekker zijn. Ik heb in de Flora wat kenmerken opgezocht, want ik wilde wel weten of het een gewone of een Amerikaan is. Het is de gewone: de bladeren zijn niet leerachtig zoals bij de Amerikaan, de nerven aan de onderkant liggen bovenop het blad, in de oksels van hoofd- en zijnerven ligt een wollige beharing, bij de Amerikaan alleen over de gehele hoofdnerf.
De Amerikaanse Vogelkers werd bijgeplant in de bossen om de stammen van andere bomen rechter te laten groeien. Maar door de vele uitgezaaide bessen werd het vaak een ware plaag. Vandaar de bijnaam Bospest.

maandag 10 april 2017

De mooiste berm


Zo staat de mooiste berm van de Ronde Venen er  momenteel bij: honderden Kievitsbloemen, ook behoorlijk wat witte. Een schitterend blij makend gezicht. Dit kan dus ook nog in ons bijna totaal vercultiveerde landje.

Weidevogels
Vanochtend m'n eerste Grutto-nest van dit seizoen, twee eieren, Ik zag het mannetje, ook zij, bezig in het nest, met de opbouw, vanuit de auto. Voordat ik het weiland in ga kijk ik eerst een half uur  wat er gebeurt, zo zag ik deze Grutto.
De Kievit heeft 4 eieren en zit te broeden, daar hoeven we voorlopig niet langs. Broedende vogels moet je zo veel mogelijk met rust laten, twee dagen terug had deze Kievit nog maar twee eieren, vanochtend dus 4, over plm. 26/28 dagen zullen als alles meezit de kuikens uitkomen. Dat is rond 6/7/8 mei. Pas daarna ga ik controleren of het nest is uitgekomen.

Eerste Visdiefjes
In polder Demmerik voor het eerst dit jaar weer  Visdiefjes, twee overvliegend. Verder op het plasdras van Gijs: 2 Bergeenden, 2 Grote Canadese Ganzen, 3 Tureluurs, enkele Grutto's, een paar Meerkoeten. De vogels moeten  nog wennen

vrijdag 7 april 2017

Smidse


Een Zanglijster lust graag een Huisjesslak, alleen hij kan er zo moeilijk bij. De slak trekt zich bij onraad helemaal terug in het huisjes en de Zanglijster moet een truc verzinnen om toch de slak te kunnen nuttigen. Hij vliegt soms een klein stukje omhoog en laat de slak vallen, maar vaker zorgt hij zelf voor bruut geweld: hij neemt de slak in de snavel en slaat het beest op de stenen. Daar kan geen huisje tegen en binnen de kortste keren kan de Zanglijster bij het vlees. We noemen deze werkplaats een smidse. Hier dus een zeldzaam voorbeeld van werktuiggebruik door vogels. Spechten willen ook nog wel eens een groter zaad (eik, beukennootje) in een spleet van een boom klemmen, dan is de boom ook een werktuig.

donderdag 6 april 2017

1e Kievitsnest.


Vanmorgen  eindelijk m'n eerste Kievitsnest gevonden met één ei. Ik had al een paar dagen het mannetje in de gaten: overvliegende Kraaien en vanmorgen ook een Buizerd, werden fanatiek weggejaagd. Alleen ik kon geen vrouwtje ontdekken, meestal doet die ook mee met het verjagen van rovende vogels, nu niet. Ik had dinsdag een paar nesten ontdekt waarschijnlijk van een Kievit. Hij maakt meestal meerdere nesten, speelnesten, en in één daarvan kan het eerste ei komen te liggen. Dus deze nesten vanochtend toch maar even gecontroleerd en zowaar een nest met een ei! Altijd weer in het leven van een weidevogelbeheerder een hoogtepunt: het seizoen is dan voor jou begonnen. Ik heb een stok geplaatst op een met de boer afgesproken plek, zodat we het altijd terug kunnen vinden als er bijvoorbeeld koeien in dat weiland komen of dat er gemaaid gaat worden. Dan nemen we maatregelen zoals een nestbeschermer plaatsen.
Sommige boeren doen mee met het weidevogelbeheer van de Agrarische Natuur Vereniging en laten het beheer over aan een vrijwilliger. Ik ben zo'n vrijwilliger.
Er komen op andere percelen  nog wat Grutto's en ik verwacht op een strook opgedroogde bagger een Scholekster. Deze soort is vaak heel vroeg bezig met het nest.

woensdag 5 april 2017

Dezelfde Houtduiven?Evenals vorig jaar heeft een paartje Houtduiven een vork, meer is het niet, in een gemeenteboom tegenover ons huis  gevonden, waarin ze een nest probeert te  bouwen. De eerste nestpoging is mislukt, vorige week waaide het minimale takkenvloertje uit de boom. Ze zijn nu weer bezig. Misschien is het hetzelfde paartje als vorig jaar, ze hadden toen één jong.
We kunnen in ieder geval ons op één broedend vogelpaar verheugen, het verwachte nest van ons logeetje, de Koolmees, is niet doorgegaan. Ze vonden het nestkastje van de buren beter. Mooier wil ik niet zeggen, Dat van ons is gloednieuw. Maar dat zegt niks. Verder zit bij de achterburen een Merel, de jaarlijkse Winterkoning weer twee huizen verder en Mussen en Spreeuwen onder en in het dak.

maandag 3 april 2017

Lamium purpureum


Een bollenveld in Demmerik? Zou kunnen, al denk ik dat de grondsoort niet geschikt is.  Hier een stuk weiland "bekleed" met Paarse Dovenetel. Het bloeit momenteel volop .
Grote delen van een weiland waar "gerommeld" wordt, door bijvoorbeeld grondbewerking, kunnen het plantje groeiplaats geven. De grond is meestal vochtig, en voedselrijk tot zeer voedselrijk. Dit laatste kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden  door bemesting. In dit weiland, als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, zijn de walkanten afgeschuind de sloot in. Daar groeien ze. Verder op stukken weiland die in de winter erg vochtig zijn.
Lamium wijst op de muilvormige opening van de bloemkroon, het is een Lipbloemige, en purpureum op de paarse kleur.
De "struik" rechts op de foto is geen struik maar een zich ontwikkelende Fluitekruid.