woensdag 31 mei 2017

Natuurvriendelijke oever.


Zo nu en dan refereer ik aan het project in Polder Groot Wilnis-Vinkeveen om o.a. de oevers natuurvriendelijker en boer-vriendelijk te maken. Ze zijn schuin afgevlakt en raken langzamerhand gevuld met pioniersplanten. In een jaar kan er behoorlijk wat veranderen. In één van de eerste behandelde oevers zag ik vanmorgen twee jonge Kieviten foerageren. Zie foto. Een geweldig moment. Hier is het voor bedoeld. Het gras is ook op de reeds gemaaide percelen al weer behoorlijk lang en kunnen de kleine  kuikens moeilijk uit de voeten. Hier hebben ze alle ruimte.
Op een jongere afgeschaafde oever vond ik dan vanochtend eindelijk onze Scholekster. Die houden van kale grond en zowaar lag er een nest met twee. Al wekenlang vroegen Gijs en ik ons af waar ze zouden zitten. Elk jaar komen ze terug,  maar waar?.

dinsdag 30 mei 2017

Een stilstaande Zweefvlieg.


Met het warme weer komen ook de Zweefvliegen weer tevoorschijn. Ze lijken op wespen maar ze zijn het niet. Predatoren die ook zweefvliegen zouden willen eten worden afgeschrikt door hun  kleur.  De zwart-gele  kleur  heeft te maken met afweer. Een wesp steekt, dus alle dieren met zwart-geel  steken. Daar blijf je  vanaf.
Zweefvliegen vliegen van hot naar her in je tuin, maar blijven vaak stil staan  om op een prooi te jagen. Bij dat stilstaan moet je je fotografische kansen benutten.  Vaak staan ze op dezelfde plekken stil, en kun je er op in spelen door vanaf een statief te fotograferen. Dan heb je een hand vrij om snel scherp te stellen. Succes.

maandag 29 mei 2017

Blauwe spiegel.


Nummer 6 komt achteraanhobbelen, hij valt net buiten beeld. Zou die het wel redden? Deze moeder Wilde Eend loodst haar kroost aan de overkant van de sloot tussen de lissen door. De blauwe spiegel, vierkantje bovenop de vleugel, betekent Wilde Eend. Als je er op let zie je ook wel eens een witte spiegel, dat is van de Krakeend. Die zitten flink in de plus, er komen er steeds meer. Het mannetje Krakeend heeft een zwarte kont.
Even later heeft nummer 6 z'n broertjes en zusjes ingehaald en sluit de rij.

zaterdag 27 mei 2017

Toedek


In het kader van het "Project Aanleg natuur- en boervriendelijke oevers in Polder Groot Wilnis en Vinkeveen" ( vooral dus Demmerik) zijn van meerdere walkanten de randen afgeschoven. Hierdoor ontstaat langzamerhand een moerasachig strook grond die erg in trek is bij foeragerende vogels en vogels met jongen. Die kunnen hier makkelijker uit de voeten als in het hoge gras dat hier en daar nog staat.
Overal in deze meestal nog kale grond vind je resten van potten en pannen.Zoals ook in de bagger. Allemaal steen.  Nu en dan ook een kalkpijpje waaruit een paar eeuwen geleden gerookt werd. Een archeoloog zal hier vast meer van waarde vinden dan een zoeker als Sneuper.
Maar hoe komen die resten hier?
De grote steden hadden brandstof nodig en dat werd vanuit o.a.  de Venen als turven aangevoerd met scheepjes. Leeg terug zou geld kosten dus namen ze huisvuil mee dat aan de boeren verkocht werd om hun land vooral in het midden op te hogen. Daar was de erosie het grootst. Er zat veel troep in en dus ook kalkpijpjes.Men noemde deze laag toedek. Ook nu wordt nog regelmatig in de toedek-laag gezocht naar een teveel aan bijvoorbeeld lood.


Goed weekeinde.


vrijdag 26 mei 2017

Lieveheersbeestje.


Dit 20stippelig (?) Lieveheersbeestje is net uit de pop gekropen. Een pop die erg veel lijkt op het larve-stadium De achterkant is open en kapot, hier is het LHbeestje naar buiten gekropen. Wat het ouderdier (imago) nu aan het doen is weet ik niet, misschien peuzelt hij het uitwendig skelet van de pop op. Een heel contrastrijk diertje, geel met zwart. Twee witte oogvlekken op de kop. Angstaanjagende kleuren, denk aan een Wesp.

woensdag 24 mei 2017

Tureluurs.


In het weekend drie broedgevallen erbij, ik zeg met opzet geen nesten,  want ik heb de nesten niet gezien. Een weiland moet ik passeren om in een ander weiland te komen en toen vlogen er twee Tureluurs en een Grutto van het nest. Tenminste dat vermoedde ik. Ik heb bij het teruggaan naar de weg nog een keer opgelet en op dezelfde plekken gebeurde hetzelfde. Dan mag je aannemen dat er nesten liggen waar gebroed wordt. Je hoeft de nesten niet te vinden. Dat zou trouwens in dit lange gras ondoenlijk zijn. Het wordt helemaal platgetrapt en zet predatoren op het juiste spoor.
Met Gijs afgesproken dat we letten op het gedrag van de ouders, zoals op de foto, als er jongen zijn zet ik de avond voor het maaien vlaggen, waardoor de ouders de jongen meenemen naar een ander perceel.De Tureluur op de foto is aan het broeden, hij was alleen, het vrouwtje zit op het nest, onzichtbaar. Hij blijft schelden, je wordt er tureluurs van.

dinsdag 23 mei 2017

Laurier als zonnebank


Wie z'n insectenkennis wil ophalen moet eens bij  een Laurierstruik gaan zitten. Vooral op deze zonnige warme dagen zitten vliegende insecten graag op een blad in de zon. Het zijn koudbloedige dieren, die graag de zonnewarmte gebruiken om hun lichaamstemperatuur omhoog te krijgen. Ik zag twee wantsen paren, maar die waren uiteraard verdwenen toen ik m'n camera had gepakt. Even later deze wants, met wat tegenlicht, maar hij komt toch goed uit de verf. Ik heb vroeger wel eens wat aan wantsen gedaan, maar dat is lang geleden en mijn aandacht was meer gericht op de wantsen in het water, bijvoorbeeld Notonecta's ( Ruggezwemmers). Die konden venijnig steken.
De wants op de foto is denk ik, een Bruine Wants maar het kan ook een Zuringwants zijn. Misschien vind je ' m terug op Nederpix.nl  ( album Insecten).
Die donkere gaatjes op zij zijn de ademopeningen, de tracheëen. Hier achter zit een heel buizenstelsel waardoor zuurstof in het lichaam gebracht wordt en uiteraard gasvormige   afvalstoffen naar buiten.

maandag 22 mei 2017

Motten.


Onze Vogelkers wordt niet alleen bezocht door Bladluizen maar is ook de waardboom van de Spinselmot. Op deze foto het prille stadium van het spinsel. Binnen enkele dagen zal de hele boom vol zitten met spinsel waarin de rupsen zich een weg eten naar het pop-stadium. We zien ook een eilegseltje van ???. Ik heb eens eerder een dergelijk hoopje gele eitjes afgebeeld,  Vermoedelijk zijn het de eitjes van een Lieveheersbeestje.
Over motten gesproken, een mot is een onooglijke nachtvlinder, we waren dit weekend in een dorp in Brabant waar de Buxusmot tekeer was gegaan. Alle Buxusstruiken in dat dorp waren kaal en dood aan het worden/gaan. nog nooit dit verschijnsel gezien. Ook de rupsen zorgden voor kale struiken.

zaterdag 20 mei 2017

Melkvee


Een Mier bij z'n melkvee, de Bladluizen. Bij ons zitten de luizen weer volop in de Vogelkersen, zodat die een troosteloze aanblik krijgen. Luizen hebben een lange zuigsnuit waarmee ze uit de bastvaten suikers en andere organische stoffen halen. Ze zuigen veel te veel zodat ze het overtollige voedsel uitscheiden. Dit noemen we "honingdauw". Dit vormt het kleverige laagje op het blad. Of, als je auto onder een dergelijke boom staat op de auto. Mieren zijn dol op deze zoetigheid en stimuleren de luizen om de honingdauw af te geven door op de luis met z'n voelsprieten te trommelen.

vrijdag 19 mei 2017

Waterleliefamilie

Op de kopfoto die vandaag is geplaatst, twee familieleden, de Witte Waterlelie en de Gele Plomp. Ze behoren tot de Waterleliefamilie. Ze hebben practisch dezelfde vorm bladeren, drijvende, alhoewel de plomp ook onderwater-bladeren heeft. Ze nemen  dezelfde plaats in in de biotoop. Bij verontrusting van het water door bijvoorbeeld boten en andere watersport houdt de Gele Plomp het langer vol.
In Nederland zijn het de twee enige soorten van deze familie.  De Friese vlag heeft bladeren die afkomstig zijn van de Gele Plomp. In totaal 7 bladeren die zouden wijzen op de 7 Friese zeelanden , vroeger gebieden tussen Alkmaar en de Weser: West-Friesland,Westergo,Oostergo,Hunzingo,Fivelingo,Emsigo en Jeverland.

donderdag 18 mei 2017

Alarm


Alarm! Een paartje Tureluurs houdt de indringer in de gaten. "Blijf van onze jongen af" roepen ze. Bij gevaar gaan ze meestal op een hek zitten om al roepend de jongen richting veilig weiland te loodsen. Daarbij zwemmen de jongen rustig een sloot over. Bij dit paartje lukte het om ze het weiland uit te krijgen voor er gemaaid werd.

woensdag 17 mei 2017

Bokje

Als een vogelaar een vogel in de gaten krijgt die hij/zij niet kent dan komt meestal het vogelboek erbij en wordt de soort vaak gedetermineerd. Soms wordt er uitgebreid gediscussieerd als  vogelaars het niet met elkaar eens zijn. Zie daartoe de website van Dutch Birding.
Vaak  gebeurt het dat je een vogel ziet en direct een naam kan geven, soms word je je later bewust dat je een verkeerde naam hebt gegeven en je al redenerend tot een andere soort komt.
Zo gebeurde dat bij mij vorige week: ik liep over het drogende plasdras toen er een Watersnip opvloog. "Een Watersnipje", dacht ik. Watersnippen komen vaak in de polder voor en zijn geen zeldzaamheid. Pas enkele dagen later begon ik de waarneming nogmaals te analyseren en kwam ik tot een hele andere soort: Ik dacht al een snipje, verkleinwoord, de snip was klein; de vogel vloog pas laat op, Watersnippen veel eerder; meestal vliegen Watersnippen op met geluid, deze niet, hij bleef stil; hij bleef laag vliegen en ging verderop weer zitten. Zo alle onderdelen bij elkaar beschouwend kwam er een Bokje uit. Een vrij zeldzame snip, die hier langskomt op doortrek naar het Noorden.

Tekening van Wikipedia.

dinsdag 16 mei 2017

Kleine Plevier


Een zeldzamere vogel voor polder Demmerik zag ik gister op het plasdras van Gijs. Het is aan het opdrogen en is daardoor een bijna nog niet begroeide kleivlakte. Het is inmiddels zo droog dat je er met schone laarzen overheen kan. Ik was m'n  laarzen vergeten, ze liggen altijd in de kofferbak. Vandaag dus niet. Ik ben gaan kijken bij het plasdras, m'n sloffen waren behoorlijk nat door het natte gras op de weg er naar toe.
Een klein vogeltje trok de aandacht, wat foto's genomen, want de telescoop lag in de auto en met de kijker redde ik het niet. Ik twijfelde tussen een Bontbekplevier en een Kleine Plevier. Maar ik kon de oogring niet zien , de kleur van de snavel was onduidelijk en de kleur van de poten idem. Het werd helemaal mooi toen hij bij benaderen stiekum ging doen: van me wegsluipen. Dat lijkt wel een beetje op nestindicerend-gedrag. Hij vloog weg met wat alarmroepjes. Morgen toch weer even kijken.
Thuis foto's op de laptop sterk vergroten en zie daar een gele oogring, en zwart snaveltje en grijze poten. Dus een Kleine Plevier. Een Bontbekje heeft geen oogring en een geel stukje snavel.

Dinsdagochtend : Geen Kleine Plevier meer te zien, helaas. Dit is toch wel z'n biotoop. De Kievit broedt nog/ of heeft jongen. Toch ben ik  niet bij het nest geweest. De Tureluur broedt ook nog. Ze gaan enorm tekeer, er zou best  een tweede nest kunnen zitten.

maandag 15 mei 2017

Muggen


Zelfs Nu.nl had het op zijn website gezet; "Grote wolken muggen op de Afsluitdijk". Gister  kwamen  we uit Friesland en reden deze keer eens door Noord-Holland, weer eens wat anders dan de molens in Flevoland. Op de Afsluitdijk viel me op dat er steeds groter wordende groepen meeuwen zaten, die op de kruin van de dijk iets oppikten. Ik moest aan vliegende mieren denken. Een regelmatig weerkerend verschijnsel dat ik meestal herken aan de capriolen die meeuwen in de lucht moeten maken om de vliegende mieren te pakken te krijgen.
Deze meeuwen zaten op de grond, wel heel druk met bewegen. Halverwege de dijk werden de meeuwen in aantal minder en zat er geen meeuw meer op de kruin. Maar daarvoor in de plaats kwamen miljoenen andere beestjes tevoorschijn: muggen. Grote wolken boven het fietspad en de weg. Het voorraam werd langzamerhand bevuild met tientallen lijkjes , de bumper had honderden platgeslagen overleden insecten . Misschien Eéndagsvliegen?  'k Ben vanochtend snel naar een autowasstraat gegaan, daar zijn ze weggespoeld.

vrijdag 12 mei 2017

Fluitenkruid


Hollands kant zoals Jac. P.Thijsse het Fluitenkruid ooit noemde. Deze  schermbloemige  bestaat uit vele kleine priegelbloempjes, van daar als  kant zo fijn. Op You Tube zijn vele voorbeelden van het maken van een fluitje van Fluitenkruid.

donderdag 11 mei 2017

De helft (2)

Naar aanleiding van mijn logje van gister waarin ik vermoedde dat de controleur van de ANV de oorzaak was van de verstoring van het bebroede Kievitsnest in mijn weidevogelgebied, ook al omdat er een duidelijk loopspoor naar het nest was, kreeg ik vanochtend al vrij vroeg een mailtje van dezelfde controleur. Hij vertelde dat hij op de betreffende dag niet bij het nest was geweest , alleen op afstand de Kievit had zien opvliegen en weer landen in de buurt van het nest.
Hij vond het niet zo leuk dat ik geen hoor en wederhoor had gedaan. Hier heeft hij groot gelijk, ik had me wat minder door m'n teleurstelling moeten laten opjutten. Ik heb m'n excuses aangeboden en hij en ik, en vele andere vrijwilligers, gaan weer over tot momenteel de orde van de dag: weidevogels beschermen.

woensdag 10 mei 2017

De helft.


Het eerste Kievitsnest dat ik gevonden had is uit. Tenminste voor de helft.Op 10 april schreef ik dat het rond 6/7/8 mei zou uitkomen en ik niet voor die datum meer bij het nest zou komen. Vanwege de verstoring. Hij/zij bleven broeden, dat zag ik uit de verte als de broedende vogel van het nest afvloog als ik het weiland binnen stapte. Vandaag moesten de eieren uit zijn. Dat klopte voor de helft: je ziet aan de schilvertjes in het nest dat er eieren  zijn uitgekomen, maar tot mijn schrik lagen er nog twee in. Koud. Daar zaten ook jongen in. Ik heb een ei gescheurd en zag een kant en klaar jong.Wat is hier gebeurd?
Ik heb wel een vermoeden, rond de uitkomdatum is het nest gecontroleerd door een controleur van de Agrarische Natuur Vereniging en ik vermoed, het blijft een vermoeden, dat door deze onrust de Kieviten niet gewacht hebben tot ook de andere eieren waren uitgekomen.
Hier is het laatste woord nog niet overgesproken, ik ga de ANV erop aanspreken.

Mijn stemming werd weer wat opgekalefaterd door het vinden van een Tureluurnest. Ik hoefde er niet eens voor te zoeken , voorzover we dat bij Tureluurs doen. Verschrikkelijk moeilijk te vinden. Dit nest zag ik direct.


dinsdag 9 mei 2017

R.I.P.


                             Het lot van elk dood beest, opgevreten worden door de maden.

maandag 8 mei 2017

Misschien nog een paar broedparen?


Ik heb vanochtend een uur in m'n mobiele schuilhut gezeten, maar er was geen aanleiding om de benen even te strekken. De broedvogels concentreren zich nu vooral rond het oud plasdrasgebied, daar wordt nog niet gemaaid, maar nesten liggen er voorlopig niet. Behalve dan de twee Kieviten die broeden, alhoewel ze misschien zijn uitgekomen. Maar voor de rust wacht ik nog een paar dagen  met controleren.                                                                                                                                                                                                                                                    Er is verder een baltsende Kievit die elke keer weer landt op een zelfde plek. Over een paar dagen maar eens kijken. Dan zit er steeds een paartje Visdieven langs het opdrogend plasdras. Misschien wordt het wat. Een Grutto op de afgebeelde paal werd verjaagd door de Visdief en vertrok luid scheldend.
Visdieven broeden succesvol in het reservaat langs de Ter Aase Zuwe.

zaterdag 6 mei 2017

Twee Giertjes


Vanochtend weinig spannends, ik heb twee weilanden die vandaag gemaaid worden, doorgelopen met de bedoeling broedende vogels van het nest te jagen zodat we stokken kunnen plaatsen,er wordt dan om heen gemaaid.. Maar er vloog geen vogel omhoog. Het is dit jaar armoe.
Verder overvliegende Scholeksters zonder nestindicerend gedrag. Waar die toch zitten?
Toch nog een leuke waarneming: m'n eerste twee Gierzwaluwen kwamen overvliegen. Die hebben het uitstapje naar Afrika weer overleefd. Welkom.

vrijdag 5 mei 2017

Spoorzoeken


Het plasdras van Gijs is aan het opdrogen, in de blubber ( meer of minder drogend) zijn honderden pootafdrukken te zien. Vooral vogels , van kleine steltlopertjes tot ganzen met hun grote platvoeten. Maar ik kijk of ik andere zie, van een zoogdier bijvoorbeeld. De hoefjes van reeën zijn altijd makkelijk te herkennen. Helaas hebben we geen reeën in polder Demmerik, alhoewel ze daar best kunnen aarden en waarschijnlijk ook wel eens zijn waargenomen.
Ik zag wat pootafdrukken  ( zie foto) die me onbekend waren. Een kat? Helemaal hier? Zou kunnen. Een ratachtige? Een marterachtige zoals een Bunzing? Ik moest ook denken aan een Hermelijn, temeer daar ik vermoedde dat hij mijn Grutto-nest had gepredeerd.
Thuis onmiddellijk de foto's op de laptop bekeken en de Veldgids Diersporen van Annemarie van Diepenbeek erbij gepakt. Een belangrijk boek voor mij, ik neem het mee op vakantie. De afdrukken van pootjes opgezocht en gewikt en gewogen. De afdruk komt wel overeen met die van een Bunzing, qua biotoop zou het best kunnen, maar de  afdrukken in de klei zijn denk ik wat te klein. Ik vermoed toch een Hermelijn. Door manier van voortbewegen, springend, komen de achterpoten voor de voorpoten op de grond terecht. En ze overlappen elkaar, afdrukken van nagels zijn moeilijk te vinden, maar ze zijn er wel. 100% zekerheid heb ik niet.


donderdag 4 mei 2017

Knobbelzwanen


Het zijn er toch echt 4, de vierde is net achter de onderste te zien. De totale groep bestond uit 7 Knobbels. Ik denk twee ouders, op de foto met knobbels, met 5 jongen. Ik kreeg de hele familie niet op de uitvergroting, vandaar. Misschien twee families, want de nauwelijks zichtbare lijkt ook een knobbel te hebben. Je hoort ze vliegen, en dan pas ga je kijken. Ik kon gelukkig goed instellen, ze kwamen recht op me af.

woensdag 3 mei 2017

Nationale Vogelweek 6-14 mei


Ga de komende week mee met een vogelekskursie die in het kader van de Nationale Vogelweek wordt georganiseerd , ook in onze omgeving. Misschien zie je een zeldzame Steltkluut in de Waverhoek. Informatie op de website van deVogelweek

dinsdag 2 mei 2017

Beddepissers


Hoofdje Paardenbloem met nootjes ( geen zaden). Volksnamen: konijnebladeren (Texel); hynsteblom (Fiesland); hondstong (Drenthe); pisbloem (Limburg); beddepissers ( West-Vlaanderen); brievenbesteller ( West-Friesland) enz..
Blaas tegen de bol met vruchtpluis en aan het aantal parachuutjes, dat achterblijft, kun je zien hoeveel kinderen je krijgt.

maandag 1 mei 2017

Waterratten of wat anders??


Een hekwerk met rode vlaggetjes eronder , een aantal van deze stellages is terug te vinden in mijn weidevogelgebied. De muskusrattenvangers zetten ook rode vlaggetjes bij de nesten van deze ratten, het lijkt er op dat hier een grotere  kolonie ratten zit, maar dit is heel andere koek: Onderwaterdrainage! Veen heeft de eigenschap te eroderen als het in aanraking komt met zuurstof. Het weiland zakt. Langs de bermen gebeurt dit minder omdat daar vocht uit de sloot wordt opgenomen zodat daar geen zuurstof kan komen. Waar water is kan geen zuurstof uit de lucht zijn. De weilanden zakken in het midden sneller dan langs de bermen en ontstaan er overal 'binnenmeertjes'. Kijk maar eens vanaf de Ter Aase Zuwe naar het reservaat.Van tijd tot tijd zie je dan ook dat de grond , in agrarisch gebruik, in het midden wordt opgehoogd.

 10 cm. onder het maaioppervlak liggen buizen, die in open verbinding staan met het water in de sloten. De rode vlaggetjes geven de openingen van de buizen aan. Het water stroomt dan naar het midden van het weiland, waardoor het grondwaterpeil omhoog komt. Wat ik ervan begrepen heb is dat nog onderzocht wordt of deze onderwaterdrainage invloed heeft op de bedrijfsvoering. En, heeft het ook invloed op de aanwezigheid van weidevogels? Je zou zeggen van wel, want de grond is drassiger waardoor er meer wormen en emelten( larve's van Langpootmuggen) in de grond kunnen zitten.
Is er een deskundige in de polder die hier iets verstandigs over kan zeggen?