vrijdag 22 maart 2019

Paarvorming bij Scholeksters.


Ook ons Scholeksterpaar zit weer op z'n plek, vorig jaar een nest  op een baggerstukje aan het eind van het plasdras. Nu vaak foeragerend op het weiland ernaast. Grote tegenstelling: plasdras onder water en dit stukje aan het eind hoger en droger door de uitgedroogde bagger. Kaal. Daar houden ze van. Ik heb wel eens een nest gevonden bovenop een baggerdijkje. De eieren vallen zo wel meer op, maar Scholeksters zijn fanatieke verdedigers. Ik herinner me een video-filmpje ( You Tube?) van iemand die een Scholekster met jongen filmde. Je zag de Scholekster recht de lens invliegen. De filmer wankelde.
Ik vraag me af of het een permanent paar is zoals vaak bij ganzen en zwanen. Ik heb m'n Handbuch der Vögel Europas, band 6, ( Glutz und Bauer) er maar weer eens bij gepakt en op blz. 52 staat : "Gattentreue ist die Regel". Huwelijkstrouw, voor zover je daar bij vogels over een huwelijk kunt praten, is dus regel. Op  een klein Duits onbewoond waddeneiland Oldeoog werd een huwelijk van Scholeksters  waargenomen dat 20 jaar had geduurd. De trouw is zelfs zo groot dat na "vreemd gaan"van één vogel de oude vlam weer in alle liefde wordt aangenomen.

Tenslotte nog een lentebericht: ik zag in Demmerik een bloeiende Dotterbloem, niet uitbundig maar toch. Zie foto.
Goed weekeinde.donderdag 21 maart 2019

1e Kievitsei !
Vanmorgen het eerste Kievitsei gevonden! Het lag in een nest waarvan ik gister al vermoedde dat er gauw een ei in zou komen. Veel strootjes op de bodem wijst daar volgens mij op. Hier in de natuurvriendelijke oever lagen drie van zulke nesten. Waar komt het ei?  ♂ Kieviten maken altijd een aantal speelnestjes, in één daarvan  legt het ♀ willekeurig een ei . Maar strootjes op de bodem zijn hiervoor wel een voorwaarde, denk ik. In de 18 jaar dat ik nu aan weidevogelbeheer doe is het in 2007 een week eerder geweest . Toen op 14 maart, nu 21 maart. Alle andere jaren meestal  begin april.
Vroeger schonk ik bij het zoeken eigenlijk nooit aandacht aan de bermen en oevers totdat op een gegeven ogenblik ik  een Kievitsnest vlakbij het water ontdekte. Sindsdien heb ik meerdere nesten daar ontdekt. Nu ook weer, zie onderstaande foto. Deze natuurvriendelijke oever, met de afgeschoven wallekant, vormt een prachtige plek om een nest te maken. Materiaal van dode planten in overvloed.

Zo, mijn dag was weer goed. Echter, het werd nog beter: een 20 meter verderop, ook in de oever, een nestje met 2! Dan heb ik waarschijnlijk gister het nest met één ei gemist. Bij beide nesten een bamboestok met no. neergezet op een paar meter afstand. Doen we in overleg met de boer.
Het eerste jaarlijkse nest met een Kievitsei fotografeer ik, de andere nesten die ik in de loop van de komende tijd zal vinden fotografeer ik niet. Tenzij er iets bijzonders aan de hand is.woensdag 20 maart 2019

Druk met baltsen.


De vogelsoort die momenteel het talrijkst op het plasdras is, is de Tureluur. Minstens drie paartjes hebben het druk met foerageren, maar nog drukker met baltsen. Het is een continu aan- en afvliegen, achter elkaar aan en tekeer gaan. Ze zijn nog niet aan kuiltje-draaien toe, net als de Kieviten, maar dat komt gegarandeerd. Je bent spekkoper als je dat ziet. Meestal is dat onzichtbaar voor de toeschouwer.
De eerste eieren zullen rond 5,6,7, april worden gevonden. Hangt ook van het weer af.

Op weg terug naar huis, het begon te regenen, zag ik bij het permanente plasdras langs de Gagelweg , paralel aan de Bijleveld, 5 Zwartkopmeeuwen. Het was even goed bestuderen, er zaten wel honderd Kokmeeuwen, met een bijna zwarte kop.

dinsdag 19 maart 2019

Voor het eerst in zijn leven.


Voor het eerst in zijn leven mag hij meedoen: een nest bouwen. Deze 1e jaars mannetjes-merel, nog niet helemaal zwart doorgekleurd en nog geen gele oogring en gele snavel, draagt zijn steentje, in dit geval takken en dode bladeren, bij, aan het maken van een groot Merelnest in de coniferenhaag van twee huizen verder. Ik voorspelde al dat, zodra het weer zou beteren, de vogels verder zouden gaan met hun nest. Wat onze Huismussenkolonie betreft, het klopte. Sinds gister liggen er weer piepschuimkorrels van de dakplaten in de tuin. Ze hollen deze platen uit om een holte te krijgen.
Deze Merel behoeft geen kleurring of iets anders herkenbaars, het zwart-wit patroon is opvallend. Hij zwerft hier al langer rond en zat in onze Klimop bessen te eten. Toen was ik te laat met de camera, nu wachtte ik 'm op.
Als een vogel, of ander dier of mens, geen pigment ( vooral melanine) in de huid, haren of veren  heeft noemen we het een albino. Is het dier gedeeltelijk albino, zoals hier op de foto, noemen we het leucisme. Een albino heeft rode ogen door het ontbreken van pigment ook in de ogen. Als de witte verschijning een kenmerk is van dieren is het geen albinisme, bijvoorbeeld de IJsbeer. Heeft een organisme teveel aan melanine dan is de kleur donkerder dan normaal.
In de vakliteratuur wordt er regelmatig over gesteggeld welke definitie nou de juiste is. Probeer maar eens het artikel "Waarnemingen van albinisme en hongerstrepen bij vogels " het Vogeljaar 57 (6) 2009 op internet te vinden. Met veel foto's van allerlei afwijkingen in het verenkleed.

maandag 18 maart 2019

Veldleeuwerik.Ook winterharde violen, maximaal gecultiveerd, zijn toch schitterend om te zien. Zo lang de voorjaarsbloemen het laten afweten, maar dat duurt niet lang meer, vrolijken ze de tuin op.
Vanochtend tussen twee buien door even de wei in. Alleen maar lege nesten, in een enkele ligt vandaag of morgen een ei, ook de bodem bekleed met strootjes.
Verdere waarnemingen:
# een Kleine Mantelmeeuw die een kreeft had gevangen en belaagd werd door een Zwarte Kraai. De kraai kreeg slechts enkele stukjes kreeft te pakken.
# drie Buizerds waren op muizenjacht. Daartoe stonden ze te bidden boven het weiland. Alle drie vingen ze een muis en werden toen lastig gevallen door wel tien kraaien.
# ik hoorde een VELDLEEUWERIK !!. Hier langs de Ter Aase Zuwe zit er meestal één.
# verderop dieper de polder in nog plm. 1400 Kolganzen.
# op het plasdras twee paar Tureluurs en een paartje Grutto's. In het reservaat vanaf de weg gezien 8 Grutto's.
# een Torenvalk. Gaan ook hard achteruit.
# een zingende Rietgors.
# van de geslagen Smient( zie logje 4 maart) was er nog één poot en het karkas over. Kop, spieren en andere poot  weg.

zondag 17 maart 2019

Lekker in bad.


Tussen de buien door in het zonnetje in bad. Drie Huismussen van onze populatie spoelen de ellende van de laatste weken van zich af. Nu verder gaan met de nestbouw, die was helemaal stil komen te liggen.

vrijdag 15 maart 2019

De rovers zijn er weer.


 Samen met de Buizerd straks onze ergste predator voor de weidevogels, de Kleine Mantelmeeuw. Ik heb er al weer een paar gezien, ook in deze koude maanden. Ze verdwijnen niet allemaal zuidwaarts. Bovendien krijgen we ook uit het noorden Kleine Mantelmeeuwen die hier overwinteren, zoals zoveel soorten.
Sinds een tiental jaren is het een broedvogel van het reservaat in Demmerik geworden, waarschijnlijk een uitbreiding van de kolonie meeuwen bij verkeersplein Holendrecht. Ze vreten van alles, maar in de tijd van jonge weidevogels staan die ook op het menu. Systematisch worden sloten en weilanden afgevlogen en regelmatig zie je een Mantelmeeuw naar beneden duiken om een visje te slaan die net onder het oppervlak zwemt, maar ook jonge Meerkoeten en Waterhoentjes zijn niet veilig. Evenzo de kuikens van Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster.
In Demmerik zijn enkele kolonies Zwarte Sterns op vlotjes die zo langzamerhand niet meer veilig zijn. Ik had een aantal jaren geleden een kolonie in de Putakker tussen de oude spoorbaan en het gemaal met zo'n 30 jongen. In één nacht of ochtend zijn ze op één na gesneuveld. Hoewel er Vossen in Demmerik rondzwerven is het vrij zeker de Kleine Mantelmeeuw geweest die de slachting aanrichtte. Een Vos lukt dat in één nacht nooit. De Putakker was altijd sterk begroeid met Waterlelie en Gele Plomp. Prachtige schuilplaatsen voor jonge Zwarte Sterns. Helaas niet goed genoeg voor de Kleine Mantelmeeuw.

Goed weekeinde, met wat minder regen hoop ik. Ik moet nodig weer de wei in.