dinsdag 25 april 2017

Caloptilia op Laurier.Een mineerder in een blad van de Laurier. Heb ik nog nooit gezien, maar dat ligt 'm aan mij. Ik ken wel mineerders op/in andere planten, maar de Laurier als waardplant kende ik niet. Op 15 mei 2015 heb ik ook al een weblogje aan de mineerders gewijd, 'k heb daar het leven beschreven. Mineerders zijn meestal de rupsen van Mineermotten, een heel klein onopvallend vlindertje, dat  meestal 's avonds vliegt. Deze Caloptilia-familie bestaat uit 1000 soorten, waarvan 100 in Europa. Kenmerkend voor deze soort is dat de mijn ( gang waardoor de rups zich een weg vreet door het parenchym van het blad) nauwelijks breder wordt. De grotere zwarte plek geeft aan waar de rups zich verpopt heeft en het blad verlaten heeft.

zaterdag 22 april 2017

Atalanta's

                                               

Atalanta gezien? Geef het door!

De Atalanta (Vanessa atalanta) is een trekvlinder die elk jaar Centraal- en Noord Europa koloniseert vanuit het zuiden. In het najaar trekken de nakomelingen van deze vlinders terug richting Zuid Europa en Noord Afrika. Het insect migration & ecology lab, verbonden aan de Universiteit van Bern, wil het verspreidingspatroon van Atalanta’s in Europa onderzoeken. Daarvoor werken zij samen met meer dan 40 waarnemingportalen, waaronder Waarneming.nl. Help mee meer te leren over deze vlinders door waarnemingen van Atalanta’s door te geven. Registreer hierbij ook het aantal individuen en het levensstadium. Volg de Twitter en Facebook pagina voor updates over dit project.
Tot zover de laatste Nieuwsbrief van Waarneming.nl.          ( eigen foto)

vrijdag 21 april 2017

Rietzangers


Gister vermeldde ik de baltsende/zingende Rietzangers in mijn weidevogelgebied in polder Demmerik. Minstens 6 ♂♂ waren druk bezig. Vooral op de dammen met riet. Jammer dat een aantal dammen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur, die daar gedacht is, en waarmee men een begin gemaakt heeft, helemaal kaal zijn gemaakt. Eeuwig zonde!! Vroeger konden  de boerenwagens  nog net over een dam heen door rietgroei  en struiken. De laatste dam, tussen perceel 5 en 6, stond helemaal vol met grote planten, struiken en kleine boompjes. Een stukje jungle. Ik nestelde me hierin om de aanliggende Zwarte Sternkolonie te observeren en te fotograferen.
Nu een kaal stuk grond, zo nu en dan verwens ik de ambtelijke bedenkers.
Maar in ieder geval, nu zaten er nog wel Rietzangers in het overjarige riet. Allemaal duidelijke Rietzangers door hun zang en de lichte wenkbrauwstreep.

donderdag 20 april 2017

Bi bi bi bi bi bi bi


Vanochtend een paar heerlijke uren doorgebracht in mijn weidevogelgebied. Gezeten op een krukje kijken wat er gebeurt: waar zitten de Grutto's en de Kieviten achter de kraaien aan en in elk weiland keren ze terug? Zo krijg je langzamerhand een beeld waar de territoria zich bevinden. Misschien zie je nog een vogel naar het nest toesluipen maar het gras is inmiddels behoorlijk lang. Er zitten in dit gedeelte weinig vogels, helaas veel te weinig. In elk geval heb ik daar geen nest kunnen traceren.
Hier en daar een paartje Grutto's en Tureluurs, ook een andere weidevogel die ik eerst niet herkende. De kijker en de telescoop erop: Wulpen.
Echter, er was wat vreemds aan dat groepje. Ze hadden een wat kortere snavel als een gewone Wulp, zouden het Regenwulpen kunnen zijn? De rest van het verenkleed was moeilijk te zien door tegenlicht ( zie foto). Een wenkbrauwstreep was met de telescoop duidelijk te zien. Toen er een paar opvlogen was de soort door het geluid duidelijk, bi bi bi bi bi, Regenwulpen ! Er is momenteel een sterke doortrek over ons land. Ze broeden in het verre noorden.
Ik wilde het Grutto-nest controleren of er al gebroed werd, bij nadering vloog er niks op. Wel een alarmroepje. Bij het nest aangekomen zag ik het al: er lag een kapot ei buiten het nest, twee nog in het nest. Ze waren nog warm, de predatie was dus net gebeurd. Aan de kapotte eischaal te zien door een Hermelijn, kleine afgebroken stukjes. Een Kraai hakt grote stukken uit de eischaal. Ik denk niet dat dit broedgeval succes zal hebben.
Verder veel baltsende en zingende Rietzangers. De eerste Boerenzwaluwen kwamen voorbij.

dinsdag 18 april 2017

Duikboot


Deze duikboot vaart met de periscoop omhoog door een Demmerikse wetering. Z'n romp komt bijna niet meer boven water doordat de veren doordrenkt zijn met water. Nog even en deze Aalscholver zal verderop op de wal zitten met de vleugels wijd uit om ze te drogen. Een Aalscholver heeft geen vetklier . Hij kan de veren  niet invetten zoals de eenden. Ik vraag me af of ze in de "natte"toestand kunnen vliegen.


donderdag 13 april 2017

Gewone Vogelkers.


De Gewone Vogelkers in onze tuin bloeit. Het is een struik, gevormd door enkele afgezaagde stammetjes die weer zijn uitgelopen. Als het straks warmer weer wordt is het al gauw  een kroeg voor bladluizen, het fraaie is er dan wel vanaf. Door de bladluizen worden de bladeren leeggezogen en hangen er verlept bij. De bessen zijn voor de mens niet smakelijk, voor  vogels wel.
Het is geen Amerikaanse Vogelkers, Bospest, waarvan de rijpe bessen erg lekker zijn. Ik heb in de Flora wat kenmerken opgezocht, want ik wilde wel weten of het een gewone of een Amerikaan is. Het is de gewone: de bladeren zijn niet leerachtig zoals bij de Amerikaan, de nerven aan de onderkant liggen bovenop het blad, in de oksels van hoofd- en zijnerven ligt een wollige beharing, bij de Amerikaan alleen over de gehele hoofdnerf.
De Amerikaanse Vogelkers werd bijgeplant in de bossen om de stammen van andere bomen rechter te laten groeien. Maar door de vele uitgezaaide bessen werd het vaak een ware plaag. Vandaar de bijnaam Bospest.

maandag 10 april 2017

De mooiste berm


Zo staat de mooiste berm van de Ronde Venen er  momenteel bij: honderden Kievitsbloemen, ook behoorlijk wat witte. Een schitterend blij makend gezicht. Dit kan dus ook nog in ons bijna totaal vercultiveerde landje.

Weidevogels
Vanochtend m'n eerste Grutto-nest van dit seizoen, twee eieren, Ik zag het mannetje, ook zij, bezig in het nest, met de opbouw, vanuit de auto. Voordat ik het weiland in ga kijk ik eerst een half uur  wat er gebeurt, zo zag ik deze Grutto.
De Kievit heeft 4 eieren en zit te broeden, daar hoeven we voorlopig niet langs. Broedende vogels moet je zo veel mogelijk met rust laten, twee dagen terug had deze Kievit nog maar twee eieren, vanochtend dus 4, over plm. 26/28 dagen zullen als alles meezit de kuikens uitkomen. Dat is rond 6/7/8 mei. Pas daarna ga ik controleren of het nest is uitgekomen.

Eerste Visdiefjes
In polder Demmerik voor het eerst dit jaar weer  Visdiefjes, twee overvliegend. Verder op het plasdras van Gijs: 2 Bergeenden, 2 Grote Canadese Ganzen, 3 Tureluurs, enkele Grutto's, een paar Meerkoeten. De vogels moeten  nog wennen