maandag 21 december 2015

De Kloosterkolk


Als je aan het eind van de Botsholse Dwarsweg ("bij de paaltjes") bij de Grote Wije van de Botshol staat, zie je aan de overkant, een beetje naar rechts, de Kloosterkolk. Eigenlijk zie je alleen het geboomte erom heen. Botshol in zijn totaliteit is een belangrijk broedgebied voor vogels, ( op 5 april IVNlezing van Piet Heemskerk en Walter Büsse) de Kloosterkolk is voor de Botshol een heel belangrijke plek voor broedvogels, zo niet de belangrijkste. Op de foto de Aalscholverkolonie met op de meeste nesten al vogels . Deze foto is enkele jaren geleden genomen in de eerste week van januari. Dat komt dus vrijwel overeen met het beeld dat ik in m'n vorige blogje beschreef. Druk baltsende vogels.
Een andere belangrijke broedvogel is de Lepelaar. De laatste jaren varieert het aantal broedende paren tussen de 20 en de 30. De Heilige Ibis heeft enkele jaren tussen 2002 en 2010 met enkele paren gebroed, daarna zijn de vogels teruggevangen door  eigenaar Avifauna .
In de winter is  de Kloosterkolk één van de grootste slaapplaatsen voor de Grote Zilverreigers in deze contreien. Rond de honderd vogels slapen er in de bomen. De Zilvers die je 's morgens in polder Groot Mijdrecht ziet neerdalen komen allemaal uit de Kloosterkolk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten