maandag 29 juni 2015

Slechtvalk


Zaterdagochtend weer eens naar Demmerik, hoog tijd om de laatste broedende weidevogels te controleren en daarna de beide kolonies Zwarte Sterns te bezoeken. De broedende Kievit met het schrikdraadje er om heen had de koeien overleefd. Die zijn nu een paar percelen eerder aan het grazen, maar komen volgende week weer terug. De eieren zullen dan zo langzamerhand wel uit zijn. Ik loop het veld in en al snel een alarmerende klagende Kievit, aan de roep te horen zijn er jongen. Klopt. Twee jongen vlak naast het nest, nog een ei en het derde jong is verborgen onder het lange gras.  Het ei zal nog dezelfde dag wel uitkomen, dan kan het schrikdraadje opgeruimd. Nestbescherming gelukt.

Ik loop door naar het volgende perceel, heeft de Scholekster al jongen? Zou best kunnen. Aan het begin zie ik een Visdief duikvluchten uitvoeren op een onzichtbare vogel, even later gaan veel vogels de lucht in. Behalve de Grauwe Ganzen, die verderop foerageren. De Spreeuwen vliegen in paniek in gesloten formatie heen en weer, dat lijkt op de aanwezigheid van een Havik of een Slechtvalk. De Visdief gaat door met z'n duikvluchten en de Scholeksters gaan enorm te keer. Ik zie ze bij het nest in de buurt een vogel aanvallen: een Slechtvalk. Deze is bezig z'n prooi te slopen. Het zal toch niet een jong van de Scholeksters zijn?

Nou hebben we zoveel moeite gedaan om het nest te sparen: er zijn neststokken geplaatst om boer en loonbedrijf  op het nest te attenderen. Op deze baan heeft de bagger gelegen die later elders is gebruikt. Toen is er gefreesd, gespit, gekilverd (kilveren is landegalisatie), met een rotor ge√ęgd, ingezaaid en met een baggerspuit beregend, maar de Scholeksters zijn steeds teruggekomen. En nu zit me daar een Slechtvalk ( overigens een pracht vogel) al onze moeite op te peuzelen. Ik baal.
Wat blijkt, als ik dichterbij kom gaat de Slechvalk er met de prooi vandoor, er liggen veel veren op de grond en er liggen twee eieren in het nest!! Warm. Ik vind een klein sternachtig snaveltje met wat bloederige botjes tussen de veren. Ik snap dan het gedrag van de Visdief, die een jong heeft verdedigd, en het is toeval dat het gebeurt naast het nest van de Scholeksters. Als ik later weer terug ga zit er al weer een Bonte Piet ( Scholekster) op het nest.
Op de foto, veel te ver weg genomen maar vooruit, zit de Slechtvalk naast de nestsstokken. Helemaal links een schim van een Scholekster. Op de achtergrond Grauwe Ganzen die alleen voor mij wegvliegen.
Morgen over de Zwarte Sterns.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten