woensdag 22 oktober 2014

Krooneenden op de Vinkeveense Plassen.


Gister in het laatste Sovon-Nieuws een artikeltje over het ringen van Krooneenden op de Vinkeveense Plassen. Al jaren herbergen deze plassen een populatie Krooneenden , die gekoesterd  wordt door de vogelaars en uiteraard de Vinkeveense natuurliefhebbers..  Het gaat om ruim 100 broedparen, alleen de Randmeren hebben een grotere populatie met rond de 200 broedparen. Het aantrekkelijke voor deze prachtige eendensoort is het zeldzame voedsel waar ze op af komen. Door de grote diepte van de plassen zakken de voedingsstoffen naar de bodem en komen door een bepaalde koude laag , spronglaag, niet meer naar boven. Het glasheldere water, dat daar een gevolg van is,  is een uitstekende groeiplaats voor  Kranswieren, het voedsel voor de Krooneend.
Door ringonderzoek hoopt men te weten te komen hoe de migratie is met andere broedplaatsen. Deze populatie is waarschijnlijk de bron voor de andere  geweest. Een eend is alleen te vangen als er geruid wordt, alle eendensoorten kunnen  midden in de zomer een poosje niet vliegen doordat alle slagpennen tegelijk geruid worden. Het ringen wordt  gedaan nadat de vogels met netten zijn gevangen. Het onderzoekteam, waarbij ons aller Piet H., weet vrij nauwkeurig waar de ruiende vogels, met groter wordende jongen, zich ophouden en zet daar de mistnetten uit. Deze zijn zo fijn en dun dat ze bijna niet te zien zijn. Ook door de eenden niet en  zwemmen er dus in. Meestal. In totaal zijn er nu 130 Krooneenden geringd.
Op de eigen foto een mannetje in prachtkleed.

Sovon-Nieuws voor leden van het Sovon. Contributie minimaal 12 Euro per jaar. 4x per jaar het Nieuws, plus korting op andere uitgaven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten