woensdag 29 oktober 2014

Groot Dooiermos


Groot Dooiermos is de naam. Komt bijna overal in ons land voor, ook het Groene Hart is er van vergeven. Ik hoef maar uit het raam te kijken en ik zie ze zitten op de dakpannen van de overburen.
Het is een korstmos ( je hebt bladmossen, korstmossen en levermossen). Een korstmos bestaat uit twee organismen: een schimmel en een alg. Zij leven in symbiose en hebben dus allebei voordeel van deze samenleving: de alg heeft bladgroenkorrels en zorgt door fotosynthese voor suikers, de schimmel geeft vorm en stevigheid en haalt voedingsstoffen en water uit de ondergrond. Het is een sporenplant, de sporen worden gevormd door de oranje apothecia in het midden van de plant.
Deze soort kan slecht tegen bijvoorbeeld ammoniak, en is een soort indicator voor de mate van luchtvervuiling. Ook andere planten verwijnen bij een overmaat aan ammoniak. Daar het een afvalproduct is van intensieve veehouderij moeten de boeren nogal wat opgelegde maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Ik denk dat dat aardig lukt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten