vrijdag 28 augustus 2015

Halsbandparkiet.


Dan zit er plotseling een exoot in je Lijsterbes, op zich een mooie vogel alleen hij hoort hier niet. Kwestie van wennen. Aan de harde roep van de Halsbandparkiet  ben ik nog steeds niet gewend. Vreemd geluid. Maar de regelmaat waarmee ik dat hoor en zo nu nu  dan het beest luid roepend zie overvliegen, geeft aan dat ze ook hier in de Ronde Venen ingeburgerd zijn. Ik vraag me af of ze hier broeden. 't Zal best, alleen ik ken geen broedgeval. Ik houd me aanbevolen. Ze eten vruchten en zaden, dus lijsterbessen staan op hun menu.

Voorlopig zijn stads/dorpsparken en stads/dorpstuinen de biotopen waar ze vooral leven. Buiten de bebouwde kom vinden ze minder voedsel zodat ze daar nog geen bedreiging vormen voor bijvoorbeeld holenbroeders als Boomklever en Grote Bonte Specht. Mochten de populaties zich uitbreiden dan verwacht men toch geen dramatische gevolgen voor deze holenbroeders.

Goed weekeinde.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten