vrijdag 14 augustus 2015

Grote Zilverreigers


Zo langzamerhand komen de Grote Zilverreigers weer in onze polders en het aantal zal de komende maanden alleen maar toenemen. 's Avonds zullen de slaapplaatsen weer worden opgezocht, in de Botshol is de Kloosterkolk een hele grote van gemiddeld 100 reigers (binnenkort een blogje over de slaapplaatsen in de omgeving). Broeden doen ze vooral in de Oostvaardersplassen ( zie kaartje SOVON onderaan). Deze volwassen vogels en hun jongen verspreiden zich solitair over Nederland. Daarbij komen nog de reigers uit Polen, de Baltische staten en de Oekraïne. Tot ieders verbazing komen ze ook uit zuidelijke landen: in de Betuwe bij Culemborg werd een gekleurringde reiger uit Frankrijk gemeld.Verder een vogel die geringd was in Hongarije.
De Grote Zilverreiger op de foto nam ik gister langs de Bovendijk vanuit m'n mobiele schuilhut. Meestal gaan ze op de wieken als de auto stopt , deze niet. Hij zag een lekker visje in de sloot.

Op onderstand kaartje de broedplaatsen in ons land: zoals gezegd is er een grote broedplaats in de Oostvaardersplassen. Zo rond de tweehonderd broedparen. Verder enkele broedgevallen in de kop van Overijssel ( Weerribben, Wieden, die kant op) en ik vermoed op de Noordwaard van de Makkumerwaard.Goed weekeinde en blijf kijken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten