donderdag 12 maart 2015

Nog meer voorjaar.


Na een paar zenuwslopende dagen hebben we uit het ziekenhuis goede berichten m.b.t. de ziekte van mijn vrouw ontvangen. Ze mag een half jaar wegblijven.
Deze weken  zie je de zomervogels tussen de wintervogels (zie foto). Foeragerende Grutto's te midden van foeragerende Kolganzen en een nestmakende Kievit. Een schitterend gezicht. De ganzen moeten de komende maanden eerst nog duizenden kilometers vliegen voordat ze, vaak nog in de sneeuw, een nest kunnen maken in het hoge noorden. Er vertrekken voortdurend ganzen en er komen steeds meer weidevogels in de polders. Het eerste Kievitsei is gevonden zowel in het land als in de provincie Utrecht en ook in de Utrechtse Venen langs de Westerlandweg. Het is mij niet gelukt. Heb wel even gezocht op mijn maisveld, maar alleen maar lege nesten. Belangrijker was even de sfeer van het voorjaar proeven: baltsende Kieviten, op Kraaien jagende Kieviten, in de verte roepende Grutto's en een overvliegende Veldleeuwerik met een alarmroepje. Opvliegende Watersnippen en wegvluchtende Hazen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten