woensdag 7 januari 2015

Kolonie Blauwe Reigers


Ze hebben hun burchten al weer betrokken de Blauwe Reigers. Een vroege broeder, Aalscholvers zijn nog eerder. Die hebben nu al eieren. Werp maar eens een blik door kijker of telescoop over de Grote Wije van Botshol. In de verte bij de Kloosterkolk zijn de Aalscholvers  al druk bezig. Onze Blauwe Reigers slapen en rommelen wat op het nest, zo langzamerhand maken ze zich op voor de voortplanting. De hormonen werken steeds heftiger. Hier een Blauwe Reiger op een nest in de Bosdijk. Een kleine kolonie van nog geen tien nesten, maar er komen er meer. Misschien elk jaar eentje. Het nest wordt opgekalefaterd, er wordt ruzie gemaakt met andere mannetjes over de nestkeus, er worden vrouwtjes verleid en uiteindelijk "versierd". Maar dan zijn we een paar weken verder. Is het geen plaatje, dit mannetje?

1 opmerking: