vrijdag 9 januari 2015

Grote Zilverreiger doet het goed.
Als je 20 jaar terug een Grote Zilverreiger in de polder zag , stopte je de auto of de fiets en keek je ademloos door je kijker of telescoop naar deze tropische schoonheid. Mijn eerste zag ik tijdens een PuntTransectTelling en riep naar mijn collega : "Stop de tijd, een Zilverreiger". Dat was in de winter. Het werden er steeds meer en op een gegeven ogenblik kwamen er berichten over broedende Grote Zilverreigers in de Oostvaardersplassen. Dat zijn er ook steeds meer geworden. In het laatste SOVON-Nieuws, dat vanmorgen op de mat viel, in het artikel over zeldzame broedvogels in 2014, wordt gemeld dat er niet eerder zo'n ruime verspreiding in ons land is geteld. In 2014 broedden ze voor het eerst in de Lepelaarplassen bij Almere ( 10 nesten) en op de oevers van het Volkerrakmeer ( 7 nesten). De Makkumer Noordwaard was voor het tweede jaar bezet ( 2013 2 nesten en 2014 9 nesten). Bij Alphen a/d Rijn werd een nest met drie vliegvlugge jongen ontdekt. De Wieden hadden
twee broedparen. Bij Kampen, langs de Nederrijn, in Oost-Brabant en Noord-Limburg werden Zilvers met nestindcerend gedrag ( bijv. nestbouw) waargenomen. Alleen het kerngebied voor de soort, de Oostvaardersplassen, liet het ernstig afweten. In 2013 nog 195 nesten, in 2014 nog maar 116 nesten. Waarschijnlijk heeft de verlaging van de waterstand in de vestigingsfase de reigers parten gespeeld.
Al met al toch een verrijking van onze biodiversiteit.

Goed weekend en volgende week ben ik de polder uit. Ik hoop nu en dan een logje te schrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten