woensdag 19 oktober 2016

Mannetjes- en vrouwtjeseenden.

Vooral bij  de hier overwinterende eenden, zoals Tafeleenden, Kuifeenden, Smienten, lijken de mannetjes in de meerderheid te zijn. De afgelopen winter heeft het SOVON en Waarneming.nl  de waargenomen Tafeleenden  (ruim 50.000) geturfd en het bleek dat er 71 % mannetjes waren en 29 % vrouwtjes. Wat men vermoedde bleek te kloppen. Vrouwtjes overwinteren waarschijnlijk veel zuidelijker. Verder onderzoek volgt.
Dit jaar , tussen 1 december en 28 februari, gaan genoemde instanties de Kuifeenden turven, ook daar zijn de mannen ogenschijnlijk in de meerderheid.  In de kustgebieden moet je  de Toppereenden niet meetellen, maar daar hebben we op bijvoorbeeld Botshol geen last van.
In de Nieuwsbrief van Waarneming.nl staat verdere telinformatie.

En hoe zit het bij de Smienten?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten