dinsdag 24 april 2018

Dood op.

Ik kreeg van Gijs, mijn weidevogelboer, een foto van een in de hand genomen Boerenzwaluw. Mijn verbazing was groot, hoe kan een volwassen, levendige zwaluw rustig in de hand van een mens zitten?? Eerst dacht ik aan een uit het nest gevallen jong, maar dit was geen jong gezien het verenkleed en de ontbrekende bekende jongen-snavel. Commentaar van Gijs desgevraagd: " Ze kwamen aanvliegen en waren doodop, dus kon ik 'm zo pakken. Ze hebben een dag in de stal gezeten, maar zijn weer weg........ik denk dat het komt door een uil die 's nachts rondvliegt. "
 Je leest wel vaker over trekvogels die bekaf neerstrijken op een zeeschip of een vissersboot , maar op land valt het minder op.
Zwaluwen houden niet van uilen, omgekeerd wel, vandaar dat zwaluwen verdwijnen naar uilvrije gebouwen. Kerkuil en Steenuil zijn predatoren van zwaluwen, een uil en een zwaluw onder één dak gaat moeilijk samen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten