maandag 1 mei 2017

Waterratten of wat anders??


Een hekwerk met rode vlaggetjes eronder , een aantal van deze stellages is terug te vinden in mijn weidevogelgebied. De muskusrattenvangers zetten ook rode vlaggetjes bij de nesten van deze ratten, het lijkt er op dat hier een grotere  kolonie ratten zit, maar dit is heel andere koek: Onderwaterdrainage! Veen heeft de eigenschap te eroderen als het in aanraking komt met zuurstof. Het weiland zakt. Langs de bermen gebeurt dit minder omdat daar vocht uit de sloot wordt opgenomen zodat daar geen zuurstof kan komen. Waar water is kan geen zuurstof uit de lucht zijn. De weilanden zakken in het midden sneller dan langs de bermen en ontstaan er overal 'binnenmeertjes'. Kijk maar eens vanaf de Ter Aase Zuwe naar het reservaat.Van tijd tot tijd zie je dan ook dat de grond , in agrarisch gebruik, in het midden wordt opgehoogd.

 10 cm. onder het maaioppervlak liggen buizen, die in open verbinding staan met het water in de sloten. De rode vlaggetjes geven de openingen van de buizen aan. Het water stroomt dan naar het midden van het weiland, waardoor het grondwaterpeil omhoog komt. Wat ik ervan begrepen heb is dat nog onderzocht wordt of deze onderwaterdrainage invloed heeft op de bedrijfsvoering. En, heeft het ook invloed op de aanwezigheid van weidevogels? Je zou zeggen van wel, want de grond is drassiger waardoor er meer wormen en emelten( larve's van Langpootmuggen) in de grond kunnen zitten.
Is er een deskundige in de polder die hier iets verstandigs over kan zeggen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten