zaterdag 27 mei 2017

Toedek


In het kader van het "Project Aanleg natuur- en boervriendelijke oevers in Polder Groot Wilnis en Vinkeveen" ( vooral dus Demmerik) zijn van meerdere walkanten de randen afgeschoven. Hierdoor ontstaat langzamerhand een moerasachig strook grond die erg in trek is bij foeragerende vogels en vogels met jongen. Die kunnen hier makkelijker uit de voeten als in het hoge gras dat hier en daar nog staat.
Overal in deze meestal nog kale grond vind je resten van potten en pannen.Zoals ook in de bagger. Allemaal steen.  Nu en dan ook een kalkpijpje waaruit een paar eeuwen geleden gerookt werd. Een archeoloog zal hier vast meer van waarde vinden dan een zoeker als Sneuper.
Maar hoe komen die resten hier?
De grote steden hadden brandstof nodig en dat werd vanuit o.a.  de Venen als turven aangevoerd met scheepjes. Leeg terug zou geld kosten dus namen ze huisvuil mee dat aan de boeren verkocht werd om hun land vooral in het midden op te hogen. Daar was de erosie het grootst. Er zat veel troep in en dus ook kalkpijpjes.Men noemde deze laag toedek. Ook nu wordt nog regelmatig in de toedek-laag gezocht naar een teveel aan bijvoorbeeld lood.


Goed weekeinde.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten