woensdag 17 mei 2017

Bokje

Als een vogelaar een vogel in de gaten krijgt die hij/zij niet kent dan komt meestal het vogelboek erbij en wordt de soort vaak gedetermineerd. Soms wordt er uitgebreid gediscussieerd als  vogelaars het niet met elkaar eens zijn. Zie daartoe de website van Dutch Birding.
Vaak  gebeurt het dat je een vogel ziet en direct een naam kan geven, soms word je je later bewust dat je een verkeerde naam hebt gegeven en je al redenerend tot een andere soort komt.
Zo gebeurde dat bij mij vorige week: ik liep over het drogende plasdras toen er een Watersnip opvloog. "Een Watersnipje", dacht ik. Watersnippen komen vaak in de polder voor en zijn geen zeldzaamheid. Pas enkele dagen later begon ik de waarneming nogmaals te analyseren en kwam ik tot een hele andere soort: Ik dacht al een snipje, verkleinwoord, de snip was klein; de vogel vloog pas laat op, Watersnippen veel eerder; meestal vliegen Watersnippen op met geluid, deze niet, hij bleef stil; hij bleef laag vliegen en ging verderop weer zitten. Zo alle onderdelen bij elkaar beschouwend kwam er een Bokje uit. Een vrij zeldzame snip, die hier langskomt op doortrek naar het Noorden.

Tekening van Wikipedia.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten