vrijdag 17 maart 2017

Wintergasten en zomergasten.


J.l. Dinsdag merkte ik op dat dit altijd een paar heerlijke weken waren wat betreft de vogels. Wintergasten , zoals de ganzen, zijn nog niet weg en de zomergasten, hier de weidevogels, zijn al terug en zijn bezig met balts en nestbouw. Ik heb in m'n foto-archief de foto gevonden waarop beide vogels afgebeeld zijn. Kolganzen die foerageren, Grutto's die foerageren en een nestkuiltje draaiende Kievit. Met z'n pootjes, mannetjes maken het begin van het nest, wordt aarde weggekrabd en het ontstane kuiltje wordt met strootjes bekleed. Ook het vrouwtje doet later, je ziet haar dan strootjes smijten. Die strootjes worden over de schouder weggegooid.
De houding van het mannetje is kenmerkend. Het is onderdeel van het baltsgedrag. Hij tilt de staart op zodat de  bruine aars-streek zichtbaar wordt. Een vrouwtje zit op afstand te kijken en raakt al of niet onder de indruk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten