dinsdag 28 februari 2017

2017 Het Jaar van de Koekoek

Ook dit jaar weer een jaarvogel: de Koekoek. Vogelbescherming en het SOVON kiezen elk jaar een vogel uit die extra wordt gevolgd. Meestal een slecht teken voor de desbetreffende soort: ook de Koekoek gaat hard in aantal achteruit.
Men hoopt door de extra aandacht meer kennis te vergaren over de oorzaken van de achteruitgang. De eerste Koekoeken zijn al weer onderweg naar onze omgeving, dus binnenkort kun je de karakteristieke roep weer horen. Botshol is daarvoor de aangewezen plek in de Ronde Venen.

Lees ook de website van SOVON.  Hierop wordt vooral ingegaan op de onderzoeksmethoden. Op de website van Vogelbescherming wordt veel informatie over het dier zelf gegeven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten