donderdag 9 april 2015

Vrijwillige WeidevogelbeheerdersIk merk dat een enkele bezoeker van mijn weblog niet op de hoogte is van de Vrijwillige Weidevogelbescherming in onze omgeving. Ik zal het kort uitleggen want dan zijn ook mijn weblogjes over de weidevogels beter te plaatsen. De overheid  heeft allang in de gaten dat de agrariers voor een groot deel het landschap in ons land maken. Immers, zij hebben de meeste gronden in bezit en zij voeren een bepaald beheer op hun percelen. Natuur in Nederland zat, en vaak ook nog zit,  in het verdomhoekje, en de flora en fauna moet zich maar zien te redden. Door nu agrariers via de Agrarische Natuur Verenigingen, in onze omgeving "De Utrechtse Venen",  in te schakelen bij het beheer van flora en fauna lopen planten en dieren minder gevaar. Elk jaar minder Grutto's, minder Tureluurs, minder Veldleeuwerikken, minder Visotters, etc etc. nopen het rijk via de provincies maatregelen te nemen om de achteruitgang te stoppen. De agrariers kunnen conntracten met de Agr. Nar. Ver. afsluiten om een bepaalde doelstelling na te streven. Bijvoorbeeld: minder snelle achteruitgang weidevogels en een grotere biodiversiteit aan planten in de slootkanten. Ik noem maar twee, er zijn er meer. Weidevogels moeten beschermd worden als er wordt gemaaid, zodat de jongen niet worden doodgemaaid. Bij beweiding moeten de nesten worden beschermd, zodat de nesten  niet worden vertrapt. Vaak doet de boer dat zelf, maar er zijn ook boeren die het weidevogelbeheer ( neststokken plaatsen, nestbeschermers plaatsen) overlaten aan vrijwilligers. Zij zoeken nesten, markeren ze met stokken en plaatsen nestbeschermers. Als er gemaaid wordt en er zijn jongen dan plaatsen ze een dag ervoor vlaggen van plastic om de ouders met de jongen uit dat perceel weg te jagen. In De Ronde Venen is de IVN Weidevogelbescherming actief bij plm. 20 boeren en hetzelfde aantal vrijwilligers doet het weidevogelbeheer. Verdere inlichtingen op de website van de ANV " De Utrechtse Venen" en de webste van IVN De Ronde Venen & Uithoorn.
Op de foto ons aller Yfke, vrijwilligster in polder Donkereind, bij een gemarkeerd nest van een Visdiefje. Hier een zeldzame broedvogel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten