dinsdag 8 maart 2016

Vrijwillige Weidevogelbescherming


De IVN-Weidevogelgroep Ronde Venen & Uithoorn houdt donderdag a.s. om 20.00 uur haar startavond. Elk jaar helpen de leden  van deze groep een aantal boeren bij het beheer van hun weidevogels. Ze plaatsen neststokken bij de nesten zodat de boer erom heen kan maaien, bij beweiding worden nestbeschermers geplaatst zodat de eieren niet worden vertrapt, er worden vlaggen geplaatst waardoot de oudervogels hun jongen meenemen uit een perceel dat gemaaid gaat worden, verder wordt er een plattegrond en andere administratie van de percelen met nesten bijgehouden.
De vergadering wordt gehouden bij de fam. Plomp, Geerkade 10 in Wilnis in "De Hooizolder".
De veldcoõrdinator  van de Agr. Nat. Vereniging "De Utrechtse Venen" , René Faber, zal uitleggen hoe het agrarisch weidevogelbeheer in 2016 aangepakt gaat worden en zal Maarten van Beek, medewerker van Landschap Erfgoed Utrecht, een film vertonen.
Verdere informatie over vrijwillig weidevogelbeheer op de websites van de Agrarische Natuurvereniging en Landschap Erfgoed Utrecht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten