vrijdag 12 februari 2016

Indische Gans


Vanochtend eindelijk weer eens de polder in. Het hoofd even leeg maken. Ik ben m'n "achtertuin" maar ingedoken, genoeg ganzen om een paar uur zoet te zijn. Een paar duizend Kolganzen zat weer eens langs Molenland. Met de zon in de rug  zit je op de wat hogere dijk eerste rang. Druk grazend gingen ze de goede kant op zodat ik de halzen goed kon zien. Plotseling gingen alle koppies omhoog: alarm!! Groepen foeragerende Smienten zochten heil in de sloot: kwam er een boer aan? Niemand te zien. Een roofvogel? Ganzen zijn ook voor een Slechtvalk niet bang, Smienten wel, die duiken in hoge nood onder water. Wat dan wel? M'n enige verklaring is dat ze een helicopter hoorden, daar zijn ze doodsbang voor. Maar dat Smienten daarvoor op de loop gaan? Nog niet meegemaakt. In ieder geval ging de hele klub op de wieken. En ze zaten zo mooi. Iets verderop streek het merendeel neer. Uiteindelijk vond ik hier een Kolgans met halsring FTVzwart. Nog nooit door mij afgelezen. Geringd op 15/2/2008 in Eernewoude.
Er was één witte gans, opvallend aanwezig en vloog mee met de meute. Kijker erop en ik zag een Indische Gans ( zie archieffoto uit de Waverhoek, met links de kop van een Grauwe G.). Een exoot, zoals bijvoorbeeld ook de Fazant en de Nijlgans. Exoten zijn ooit ontsnapt uit een verzameling of met opzet uitgezet. De Indische Gans broedt ten noorden van de Himalaya op de Mongoolse en Chinese hoogvlakten en overwintert ten zuiden ervan in Indie. Vandaar de naam. Bedenk dat ze hoog moeten vliegen om aan de andere kant van de bergen te komen! Zo langzamerhand ontstaan er in ons land  kleine populaties van Indische Ganzen, vooral langs de rivieren. Men schat het aantal broedgevallen op plm. 300. Regelmatig zijn ze in de Waverhoek te zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten