donderdag 6 november 2014

Smienten


De laatste weken komen er steeds meer Smienten in onze poldersloten , inclusief de plassen. Een bekende smientenplas in onze omgeving is de Ouderkerker Plas, aantallen rond de tienduizend zijn geen zeldzaamheid. Ook de natuurontwikkelingsgebieden de Waverhoek en de Groene Jonker herbergen op het toppunt meestal honderden Smienten.
Zomers verblijven de meeste in Nederland overwinterende Smienten in Noordwest-Europa. Zo nu en dan broedt een paartje in ons land maar veel zijn het er niet. Ook in de Waverhoek is wel eens een broedgeval geconstateerd. Toch gaat het aantal overwinteraars langzaam terug, misschien blijven ze hangen in wat noordelijker liggende landen.
Mannetje en vrouwtje geven het bekende beeld bij de eenden: een schitterend getekend mannetje en een onopvallend vrouwtje. Ze is grondbroeder. Als de mannetjes hebben geruid is de hele kop bruin, geen gele kopstreep. Door slijtage van de veren komt langzamerhand de gele streep tevoorschijn. Deze streep speelt een rol bij het baltsen en dreigen naar andere mannetjes. Als de kop gestrekt wordt komt het geel dreigend over, of tegenover vrouwtjes indrukwekkend.
De Smient wordt ook wel Fluiteend genoemd. Wie 'm gehoord heeft weet waarom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten