donderdag 10 juni 2021

Zonsverduistering 10 juni 2021


Zo net, plm. 12.00 uur, ook de zonsverduistering waargenomen? Ik wel, en zelfs gefotografeerd. Maar vraag niet hoe. Ik heb de laatste jaren de theorie van het fotograferen verwaarloosd en het omgaan met de camera heeft enorme achterstand. Maar ik had wel wat anders aan mijn hoofd.

Dus te laat realiseerde ik me dat ik foto's zou kunnen maken, maar ja , die techniek. Ik herinnerde me dat ik vroeger bij een zonsverduistering wat oude negatieven gebruikte om geen letsel aan mijn netvlies te  krijgen. Maar in dit digitale tijdperk , waar zijn nog wat oude negatieven? Gelukkig vond ik een paar in een doos met foto's , heb een paar op elkaar bevestigd met wasknijpers, zie foto, en heb met het kleine cameraatje dat ik altijd bij me heb, je weet maar nooit wat je tegenkomt, wat foto's gemaakt. Ik keek door de negatieven naar de zon en zette toen de lens op de wasknijpers. Heb op goed geluk wat plaatjes gemaakt en ziedaar , het was allemaal slecht en onscherp , maar de ene die je nodig hebt zat er bij. Zie boven. Op de foto beneden de simpele hulpmiddelen.dinsdag 8 juni 2021

Spinselmotten.


Zo nu en dan zie je dit surrealistische verschijnsel: struiken, soms hele bomen ingepakt met spinsel. De spinselmotten, ook wel stippelmotten genoemd,  leggen eitjes waaruit de larven ( in dit geval rupsen) om zichzelf te beschermen, rijkelijk spinsels vormen. Hele struiken, ook bomen, worden ingepakt. Zelfs  een geparkeerde auto werd ooit voorzien van spinsel. De vlinders, vaak met stippen,hebben verder geen kolonie-achtige gedragingen, alleen de rupsen "helpen" elkaar.
 

vrijdag 4 juni 2021

Weer een Scholekster gered.


 Dit is een onderdeel van het weidevogelbeheer zoals wij. de vrijwilligers van de Weidevogelbeheer Nederland , de afgelopen weken bezig waren en soms nog zijn bij onze boeren die het beheer aan ons hebben overgelaten. Het opzoeken van de nesten en dan maatregelen nemen tegen vertrappen van het nest door de grazende koeien met behulp van nestbeschermers of een schrikdraadje dat de boer rond het nest spant. Op het weiland waar gemaaid gaat worden dient een bamboestok als merkteken van een  bebroed nest. De boer of het loonbedrijf die maaien hebben overleg waar de de gekenmerkte nesten zich ongeveer bevinden en maaien er ruim om heen zodat de jonge vogels die uitkomen direct een schuilplaats in  het lange gras hebben en in dat gras ook hun voedsel vinden (insecten). In het midden staat de bamboestok. In dit geval betrof het een Scholekster , enkele logjes terug te zien op een video.

Mijn Kievit is uit, pa en ma alarmeerden nogal en er zaten schilfertjes onderin het nest, bij Kieviten een teken dat de jongen uit het ei zijn gekropen.

donderdag 3 juni 2021

Klaproos
 Overal op taluds staat de rode Klaproos, een opvallende plant in vele bermen momenteel. Vroeger dacht men dat de Klaproos bloeide op een plek waar iemand vermoord was, vandaar de vele Klaprozen op de slagvelden. Maar de zaden van Klaprozen gaan pas ontkiemen als ze in aanraking geweest zijn met licht. En op slagvelden is nogal gewoeld met de grond  bij het graven van de graven. In Engeland is de Klaproos het symbool geworden van de slachtoffers van de 1e Wereldoorlog. Ook Queen Elizabeth draagt met officiele gelegenheden een Remembrance Poppy.

woensdag 2 juni 2021

Bruine Kiekendief

Deze dagen loop ik alle slootkanten af in de hoop nog wat eenden te vinden: Kuifeend , zit altijd langs de waterkant en kan bij nood zo het water in glijden, Krakeend, hier en daar zijn  Krakeenden steeds paarsgewijs aanwezig. Als je alleen het mannetje ziet moet je gericht gaan zoeken , ze willen nog weleens wat meer op het weiland een nest hebben en worden dan uitgemaaid. Zo ook Slobeenden, helemaal midden op het weiland. Je moet er bijna op gaan staan om ze op te jagen. Wordt daardoor vaak uitgemaaid. Tot nu toe een Kuifeend maar net aan de andere kant van de TAZ. Ook bij de eenden is het dit jaar mager. Oorzaak??? Wist ik het maar. Koud weer??

Ik stond even uit te blazen vanochtend op een dam toen in de verte een Bruine Kiekendief aan kwam zwalken. Geen rechte vlucht maar typisch met de vleugels in V-vorm heen en weer waggelend. Ik hoopte dat  het vrouwtje dichterbij zou komen. M'n witte petje af en gebeurde waar ik op hoopte. Vogels in vlucht lijkt m'n specialiteit te worden. Hij  kwam dichtbij en had me pas op het laatste ogenblik in de gaten. Zie foto hieronder. Ze zwenkt weg en laat de prachtige grote gele klauwen zie

Kopfoto: dezelfde Bruine Kiek op wat grotere afstand.
dinsdag 1 juni 2021

Nymphea alba


 Een Witte Waterlelie : ze blijven mooi. In polder Demmerik groeien en bloeien nogal wat, een teken dat de waterkwaliteit goed is. De plant werd in de Middeleeuwen gegeten om de kuisheid te bevorderen. Monniken en nonnen aten de wortelstokken en de zaden om lustgevoelens af te remmen.

zaterdag 29 mei 2021

Vogelvaria

 HuisHoutduiven: ik heb een sterk vermoeden dat de gepredeerde Houtduiven in de boom voor ons huis nu bezig zijn met een nest in een volgende boom langs de straat. Nota bene een paar bomen dichterbij het Eksterpaar dat de buurt terroriseert. Dat vraagt dus weer om moeilijkheden. 

Scholekster en Kievit: ik heb steeds nog maar twee weidevogelparen aan het broeden: de Scholeksters en de Kieviten. De Scholeksters zitten op perceel 6 en daar wordt maandag gemaaid. Ik heb Gijs nog even gewaarschuwd. 

Kuifeend in de slootkant: De brede berm langs de Ter Aase Zuwe hoort niet meer bij mijn weidevogelgebied, maar toch heb ik daar een Kuifeendennest vlak langs de waterkant gevonden. Het mannetje zwom zenuwachtig heen en weer, dus weet je hoe  laat het is. Ik vond het nest vrij snel. Heb er geen stok bij gezet. Er wordt daar voorlopig toch niet gemaaid.

Dit vloog vanmiddag ook boven de polder: 


Zouden deze angsthazen beseffen dat ik met mijn twee prikken en vele geprikten er voor zorgen dat ze weer vrij een pilsje kunnen pakken op een terras?