zaterdag 8 mei 2021

Weidevogelnieuws 5 : Een Kievitsnest!!


 Hoe een weidevogelbeheerder met jarenlange ervaring zich kan vergissen, hij is ook maar een mens: Het is al weer een poos geleden dat ik een weidevogelbericht kon schrijven. Er gebeurde helemaal niets onder mijn ogen vanuit de mobiele schuilhut. Ik heb nog nooit zo'n slecht jaar gehad in de 18 jaar dat ik bij Gijs, mijn weidevogelboer, loop. Twee Grutto's, een is uit met twee jongen en de ander gepredeerd. Geen Kievit, ja ik heb bijna anderhalve maand de capriolen van een vrijgezelle Kievit aanschouwd, er zit ergens een Tureluur, ik krijg nu een beetje het idee waar het nest zit. Maar zoeken naar een Tureluurnest is onbegonnen werk, dus ik moet echt van opvliegen hebben. Verder zal er nog wel een Krakeend, een Slobeend en een Kuifeend komen. 

De vrijgezel kreeg enkele weken terug gezelschap van een concurrent, dacht ik, en had nog meer medelijden met beide. De laatste week gingen ze ook achter de Kraaien aan en de laatste dagen werden ook de Meeuwen achtervolgd. Bij mij kwam steeds meer twijfel of de een wel een mannetje was. Hij had duidelijk de grote zwarte bef van een mannetjes Kievit  en was dus geen vrouwtje (dacht ik). Toch ben ik vanochtend de weide ingestapt met het plan om te kijken waar beide Kieviten opvlogen en ben daar gaan zoeken, met als resultaat een nestje met drie. Geen wonder dat ik nooit een Kievit op het nest zag, het nest lag achter een wal. Dus toch! Zo waar mijn  derde nest. Ik ben erg benieuwd of het bij andere weidevogelbeheerders beter gaat. Als ik langs de weilanden, waar Otwin het eerste ei gevonden heeft, rijdt, zie ik genoeg stokken staan. 

De Smient, mannetje, zat vanmorgen weer op precies dezelfde stek als een paar dagen terug. Verder zag ik  geen vrouwtje. Hij verdween in  het lange gras. Tijs, collega-vogelaar, attendeerde mij erop dat het SOVON bepaalde regels heeft vastgesteld om tot een geaccepteerde waarneming te komen. Twee keer na 15 mei en dan nog wat voorwaarden. Ik houd de plek in de gaten. Bedankt Tijs.

Ik hoorde weer het bibibibi van een Regenwulp en het gekrats van een Zwarte Stern. Even later zag ik er vier.

Video: ik heb vannacht de cameraval weer eens opgehangen bij het perceel waar ik een Tureluur verwacht. Misschien gaat ze op het nest zitten. Niets dus , drie filmpjes met als leukste de twee Kraaien die aangevallen worden door de Kieviten waar ik later het nest van zou vinden. Op een ander weiland.

vrijdag 7 mei 2021

Witte Kwikstaart


 Momenteel zijn steigers en bruggetjes het domein van Boerenzwaluwen en Witte Kwikstaarten. Er wordt gebroed. Overal in polder Demmerik heb je steigertjes en bruggetjes. Dus heb je ook overal deze Witte Kwikstaarten. Boerenzwaluwen zijn nog niet zover, die komen nog.

Gele Kwikstaarten zijn op doortrek, zo nu en dan zie je ze. Vanmiddag zag ik een paartje Grote Canadese Ganzen. Beginnen die hier ook al? Ik hoop het niet, in de Bovenlanden zit een stevige populatie, laat ze daar blijven. Het is een soort die hier niet thuis hoort.

donderdag 6 mei 2021

De Gierzwaluwen bij Ad.


 Onze collega Vogelwerkgroeper van het IVN heeft zijn jaarlijkse Gierzwaluwen weer op bezoek. Hij volgt de vogels op zijn zolder met een webcam. Kijk maar eens op zijn website over zijn Gierzwaluwen  Zeer de moeite waard. (foto Sneuper)

woensdag 5 mei 2021

Smient, een broedgeval?


 Ik ben er vrij zeker van dat er een Smient in polder Groot Wilnis broedt. Ik zat  weer op mijn weidevogel-uitkijkpost, met weinig succes, het is een ramp dit jaar, toen ik aan de andere kant van de weg het kopje van een Smient boven het gras zag uitsteken. De gele kopstreep was behoorlijk uitgebleekt tot bijna wit. Erg waakzaam, voortdurend om zich heen kijkend. Ik ben er naar toe gelopen in de hoop dat het vrouwtje haar aanwezigheid zou verraden door op te vliegen. maar het mannetje ging de sloot in en vertoonde notabene verlammingsgedrag, je weet wel waarmee bijvoorbeeld vrouwtjeseenden een predator weg  lokken van de jonge eenden

Smienten zijn wintervogels , in de nieuwste Vogelatlas is sprake van plm. 70 broedparen per jaar in ons land. Een zeldzaamheid dus.
Ik heb nog geen Zwarte Sterns gezien /gehoord. MIsschien toch nog te koud?

dinsdag 4 mei 2021

Nieuwsgierig

 Koeien zijn nogal nieuwsgierig, ze lopen achter je aan als je op hun weiland komt en staan in de rij bij zoiets als een broedende Knobbelzwaan langs de Oosterlandweg. Het arme beest weet niet wat haar overkomt. 

Koeien gaan ook met de kont naar de regenbui staan , dat is hier het geval. Verder lopen kunnen ze niet. De sloot en het hek staan in de weg. 
Fluitenkruid

Werden vroeger, nog geen tien jaar geleden, alle bermen platgemaaid, tegenwoordig is er  ander beleid doorgedrongen in de Gemeentehuizen, "laat de bermen staan". Geen gemaai, hoogstens op een wegkruising. zoals ik vanmorgen constateerde. Gelukkig. Prachtige bermen met Boterbloemen en FluiteNkruid sieren de polderwegen en je ziet niks terug van fietspaden en /of wandelpaden. Thijsse, wie was dat ook al weer?, noemde het Hollandse Kant. De bloempjes zijn uiterst fijn gebouwd. Vroeger, maakte men wel eens fluitjes van de holle stengels, net zoals van de takken van de Vlier. Dit laatste heb ik een keer gezien ( 50 jaar geleden) In de stengels  zit een zachte pit die er vrij makkelijk uit te halen is . Dan ergens een stemspleet, naam zelf bedacht, snijden en dan kun je fluiten. maar zo makkelijk is het niet. 
 

zaterdag 1 mei 2021

Bruine Kiek.


 Ik had al enkele malen het mannetje Bruine Kiekendief gezien, vandaag ook het vrouwtje. Zie foto. Het hele beest is chocolade bruin behalve de pet . Die is knalgeel. Een eind verderop staat de kathedraal van Vinkeveen. Vandaag ook een Purperreiger en het paartje Lepelaar.